Voisiko Suomi sulkea länsirajansa, jos Ruotsin koronatilanne karkaa käsistä? Oikeusoppineiden mukaan ei, mutta muita suojautumiskeinoja on

Oikeusoppineiden mielestä nykyinen lainsäädäntö antaa viranomaisille riittävät valmiudet torjua koronan leviämistä länsirajalla.

rajavalvonta
Rajavartija jututtamassa Torniossa rajan yli pyrkiviä autoilijoita.
Hallitus jatkaa edelleen suositusta siitä, että Ruotsiin matkustamista tulisi välttää maaan koronatilanteen vuoksi. Pohjoisimmassa Ruotsissa uusia tartuntoja on jo yli tuhat.Maija-Liisa Juntti / Yle

Ruotsissa uusia koronatartuntoja on tullut viime viikkoina ilmi vauhdilla. Pohjoisimmassa maakunnassa Norrbottenissa tartuntamäärä on suorastaan räjähtänyt kasvuun, sillä varmistettujen koronatartuntojen määrä on noussut muutamassa viikossa kaksinkertaiseksi ja on jo yli tuhat.

Ruotsi onkin ainoa Pohjoismaa, johon hallitus yhä suosittaa matkustamisen välttämistä – vahva suositus on tosin tulkittu jopa rajanylityskielloksi. Myös sisärajatarkastukset on pidetty voimassa länsirajalla.

Jos epidemia alkaisi levitä Norrbottenissa hallitsemattomasti, voisiko Suomi sulkea läntisen maarajansa taudilta suojautumiseksi? Antaako voimassaoleva lainsäädäntö riittävän vahvat keinot toimia tilanteessa?

Kysyimme asiaa kahdelta perustuslakiasiantuntijalta, Euroopan yliopistoinstituutin kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheininiltä ja Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiaiselta.

Mikä nykyisessä lainsäädännössä estää antamasta määräystä, joka estää suomalaisia lähtemästä maasta?

Martin Scheinin: Oikeus lähteä maasta on perustuslaissa turvattu perusoikeus, joka sallii vain hyvin tarkkarajaisia rajoituksia kuten esimerkiksi vankeusrangaistuksen suorittaminen taikka maastapoistumiskielto henkilön odottaessa oikeudenkäyntiä. Perusongelma koronaepidemian aikaisissa toimissa oli niiden yleisluonteisuus.

Tartuntatautilain nojalla voidaan kyllä estää yksilön poistumisen maasta määräämällä hänet karanteeniin tai eristettäväksi. Näin ei kuitenkaan tehty vaan asia hoidettiin valtioneuvostolle esitettyjen taustamuistioiden pohjalta ilman mitään säädöspohjaa.

Pauli Rautiainen: Kansalaisen oikeus lähteä ja poistua maasta on perustuslaissa turvattu perusoikeus.

Martin Sheinin, professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter.
Ihmisoikeusprofessori Martin Scheininin mielestä koronarajoitusten ongelmana oli niiden yleisluontoisuus: kategorisia kieltoja maastapoistumisesta ei hänen mukaansa voida lain puitteissa antaa.Antti Haanpää / Yle

Mitä muutoksia lainsäädäntöön pitäisi tehdä, jotta tällainen määräys voitaisiin perustelluista syistä antaa?

Martin Scheinin: En näe tarvetta lainmuutoksille. Nykyinen tartuntatautilaki antaa ne keinot, mitä tarvitaan. Yleisvaarallisen tartuntataudin kantaja voidaan määrätä karanteeniin tai jopa eristettäväksi. En näe perusteltua syytä estää muiden ihmisten oikeutta poistua maasta.

Pauli Rautiainen: Perusoikeudet eivät ole rajoittamattomia, mutta pidän kategorisen kansalaisen maasta poistumisen ja maahan saapumisen estävän säännöksen antamista mahdottomana ainakin niin sanotuissa normaalioloissa.

Kuinka merkittävästä muutoksesta tällöin olisi kyse?

Martin Scheinin: Jos hallitusvallalle – siis esimerkiksi valtioneuvostolle tai Rajavartiolaitokselle – haluttaisiin antaa jokin yleisluontoinen valta estää kaikkia tai avoimella harkintavallalla ketä hyvänsä poistumasta maasta, kyse olisi erittäin merkittävästä poikkeuksesta perusoikeuksista ja siis perustuslaista. Kun sille ei olisi esitettävissä objektiivisia perusteita, se ei olisi välttämätön eikä oikeasuhtainen toimi.

Pauli Rautiainen: Kategorisen kansalaisen maasta poistumisen ja maahan saapumisen estävän säännöksen antaminen ulottuisi perusoikeuden ytimeen.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen.
Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiaisen mukaan lainsäädäntöä voidaan kehittää siihen suuntaan, että se mahdollistaisi myös rajan täydellisen sulkemisen tarvittaessa. Pitäisikö? Siihen Rautiainen ei ota kantaa.Retu Liikanen / Yle

Voidaanko raja sulkea yleisvaarallisen tartuntataudin vuoksi? Miten sulkeminen pitäisi säännösten mukaan tehdä?

Martin Scheinin: Rajaa ei saa sulkea yleisvaarallisen tartuntataudin nojalla. Rajavalvonnan palauttaminen myös Schengen-rajoille on hyväksyttävää, ja tässä yhteydessä päivystävä tartuntatautilääkäri voi, tarvittaessa pakolla, ottaa koronatestin ja määrätä yksilön karanteeniin odottamaan testin tai jopa uusintatestin tulosta. Rajavalvonta on eri asia kuin rajojen sulkeminen. Tässä on tapahtunut perustava väärinymmärrys.

Pauli Rautiainen: En tässä yhteydessä lähde ottamaan kantaa asiaan. Sääntelyä on mahdollista kehittää tähän suuntaan.

Miten liikkumisvapautta voidaan rajoittaa tartuntatautilain nojalla Ruotsin ja Norjan rajalla?

Martin Scheinin: Ensisijaiset keinot ovat rajavalvonnan palauttaminen, joka noilla rajoilla voi merkitä rajanylityksen kieltämistä muualla kuin valvotuilla virallisilla rajanylityspaikoilla, joista puolestaan osa voidaan jopa sulkea. Valvontaan taas voidaan liittää valistus ja neuvonta, taikka pyyntö vapaaehtoisen karanteenin lupaamisesta.

Valvontaa voidaan tehostaa toteuttamalla päivystävän tartuntatautilääkärin läsnäolo ja sen kautta pakolliset koronatestit, oikeudellisesti velvoittava karanteeni tai jopa eristäminen, joka on vapaudenriisto. En pitäisi laittomana sitäkään, että rajanylittäjä joutuisi joitakin tunteja – mutta ei sitä kauemmin – odottamaan tartuntatautilääkärin saapumista.

Pauli Rautiainen: Rajalla voidaan esimerkiksi toteuttaa lääkärintarkastuksia ja tartuntatautilääkäri voi määrätä lääketieteellisesti perustellusta syystä karanteeniin ja eristykseen. Suositusluontoiset toimet, kuten vapaaehtoinen karanteeni, eivät liity tartuntatautilakiin.

Lue myös:

Anders Tegnell uskoi, että EU-maat toimisivat Ruotsin tavoin koronaa vastaan: "Oli kuin maailma olisi tullut hulluksi"

Jällivaaran sairaanhoidossa tilannetta kuvaillaan kaoottiseksi, hoitajat itkevät työssä – Pohjois-Ruotsissa nostettiin valmiustasoa koronan vuoksi

Analyysi: Länsirajan valvontaoperaatio näyttää yhä enemmän kansalaisten harhauttamiselta