Hoitajien ylityökielto luo jännitystä juhannuspäivystykseen Keski-Suomen keskussairaalassa - "Huono ajankohta tällaiselle", sanoo johtajaylihoitaja

Tehyn ja SuPerin tukitoimet kieltävät ylityöt ja vuoronvaihdot juhannuksen yli myös Keski-Suomen keskussairaalassa.

Hoitajat tekevät ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana vain normaalit työvuoronsa. Kuva: Vadym Drobot / AOP

Ammattiliittojen moittiman Avaintes-sopimuksen vauhdittamiseen tarkoitetut tukitoimet näkyvät Keski-Suomen keskussairaalassa vielä juhannusviikonlopun ajan.

Kyse on tukitoimista, sillä kiistanalainen työsopimus ei koske sairaanhoitopiirissä työskenteleviä eivätkä työtaistelutoimet kohdistu omaan työnantajaan. Hoitajaliittojen jäsenet tekevät töitä normaalisti työvuorolistojen mukaan, mutta ilman ylitöitä ja vuoronvaihtoja.

Sekä SuPerin että Tehyn pääluottamusmiehet kertoivat Ylelle aiemmin, että ylityöt ja vuoronvaihdot ovat Keski-Suomen keskussairaalassa yleisiä muun muassa siksi, että hoitajia on liian vähän.

Johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine myöntää, että sairaalan hoitajamitoitus ei koskaan ole "superhyvä", mutta hänen mukaansa normaalioloissa kuitenkin riittävä. Hän sanoo, että sairaala tuskin koskaan pääsee sellaiseen tilanteeseen, etteikö vuoronvaihtoja tai ylitöitä tarvittaisi.

Lundgrén-Laine toteaa, että vuoronvaihtoja tehdään usein myös hoitajien omasta aloitteesta. Työnantaja ei nyt tukitoimien aikana kuitenkaan vaihda vuoroja myöskään työntekijän toiveesta.

Sairaalassa ja vuorotyössä tilanteet vaihtuvat nopeasti, ja esimerkiksi päivystyksen ruuhkautuminen tai henkilökunnan äkilliset poissaolot voivat luoda tilanteen, jossa paikalla olevalta henkilökunnalta vaaditaan venymistä ja työvuoron pidentämistä, Lundgrén-Laine toteaa.

– Kaikkia poissaoloja ei voida paikata siten, että otetaan ulkopuolelta joku sijainen, vaan meidän täytyy katsoa myös sitä osaamista, Heljä Lundgrén-Laine muistuttaa.

Tehyn ja SuPerin jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto on ajoitettu hankalaan ajankohtaan, sanoo johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Ajankohdalla johtajaylihoitaja tarkoittaa paitsi juhannuspyhiä myös sitä, että keskussairaala on koronakevään jälkeen palaamassa normaaliin ja potilasmäärät ovat nousussa.

Lundgrèn-Laine toteaa, että sairaala käyttää tarvittaessa työnantajan direktio-oikeutta, jos ylitöiden tekeminen on välttämätöntä potilasturvallisuuden takaamiseksi eikä vapaaehtoisia hoitajia ole saatavilla. Päätöksen tällaisessa tilanteessa tekee hoitava lääkäri.

– Se on tietenkin kaikille selvää, että jos on jokin leikkaus tai elvytys kesken, niin ei kukaan lähde siitä pois, jos työvuoro sattuu päättymään. Ne asiat totta kai hoidetaan, siitä ei ole epäselvyyttä, johtajaylihoitaja sanoo.

Myös työntekijäpuolen edustajat ovat vakuuttaneet, että tukitoimilla ei vaarannetta potilasturvallisuutta.

Juhannusajan miehitys on sairaalan päivystyksessä normaalia vahvempi, kuten aiempinakin vuosina. Lisäksi hoitajien lähiesimiehet päivystävät koko juhannusviikonlopun ja ovat johtajaylihoitajan mukaan valmiudessa tulla töihin tarvittaessa.

Sairaanhoitopiirissä huolehditaan nyt myös tavallistakin tarkemmin siitä, että potilaat ovat oikeissa paikoissa eli että keskussairaalassa ovat vain ne potilaat, jotka ovat erikoissairaanhoidon tarpeessa.

Sairaala on varautunut käyttämään tarvittaessa ulkopuolista vuokratyövoimaa, mutta se on Lundgrén-Laineen mukaan viimeinen vaihtoehto, sillä keikkatyöntekijöillä ei välttämättä ole keskussairaalan tarvitsemaan osaamista.