Porin etäopetuskysely: suurin osa oppilaista sanoo tavallisen koulun olevan mukavampaa

Kyselyyn vastanneiden porilaishuoltajien mielestä etäopetus oli selkeää.

Pori
Alakoululainen tekee matematiikan tehtäviä kotonaan.
Kyselyn perustella noin puolet oppilaista koki Porissa etäopiskelun tavalliseen koulunkäyntiin verrattuna rankemmaksi..Tiina Jutila / Yle

Porin kaupunki on selvittänyt verkkokyselyllä 4.–9. luokkien oppilailta ja heidän huoltajiltaan mielipiteitä koulujen korona-ajan etäopetuksesta.

Suurin osa kyselyyn vastanneista huoltajista piti etäopetusta selkeänä ja kotitehtävien määrää sopivana.

Noin puolet oppilaista piti etäopiskelua tavalliseen koulunkäyntiin verrattuna rankempana. Suurin osa oppilaista myös vastasi tavallisen koulun olevan etäopiskelua mukavampaa.

Neljännes huoltajista ilmoitti kaivanneensa enemmän tukea koululta opetukseen etäkoulupäivän aikana.

Kyselyyn vastasi runsaat 3 700 huoltajaa ja miltei 3 500 oppilasta.

Kyselyn annin perusteella Porin kouluissa hiotaan toimintatapoja, jos etäopetukseen joudutaan siirtymään uudelleen tulevaisuudessa.