1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

Mehiläinen Länsi-Pohjaan ylityö- ja vuoronvaihtokielto – työntekijöiden mukaan yhteisyritys ei huomioi palkassa työn vaativuutta, työnantaja korostaa noudattavansa työehtosopimusta

Työntekijät haluavat tukkia porsaanreiän, joka mahdollistaa vähimmäispalkan maksamisen vaativasta tehtävästä

Työntekijöiden mukaan Mehiläinen Länsi-Pohjan meno ei näytä hyvältä henkilöstön kannalta. Kuva: Karoliina Marttala /Yle

Mehiläinen Länsi-Pohjaan on julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Työntekijäjärjestöt haluavat työtaistelullaan vauhdittaa yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluja.

Järjestöjen mukaan Mehiläinen Länsi-Pohja on alkanut maaliskuussa päättyneen sopimuskauden jälkeen maksaa vaativan erikoissairaanhoidon työstä sairaanhoitajan vähimmäispalkkaa, vaikka palkkausjärjestelmän tarkoitus on huomioida palkassa työn vaativuus.

– Ensimmäistä kertaa maamme historiassa erikoissairaanhoitoa on siirtynyt yksityiselle palvelun tuottajalle, Mehiläinen Länsi-Pohjalle. Meno ei näytä hyvältä – ainakaan henkilöstön kannalta, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo järjestöjen tiedotteessa.

Uusien työntekijöiden lähtöpalkat ovat yhteisyrityksen aikana olleet koko ajan matalammat kuin sairaanhoitopiirin aikana.

Yhteisyritys: Noudatamme työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää

Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistön mukaan yhteisyrityksessä noudatetaan työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jonka mukaisesti työntekijöiden palkat määräytyvät

– Mehiläinen Länsi-Pohjassa on noudatettu kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta 31.3.2020 asti niiden työntekijöiden osalta, jotka siirtyivät Mehiläisen palvelukseen liikkeenluovutuksessa. Työlainsäädännön mukaisesti Länsi-Pohjassa noudatetaan yksityistä sektoria koskevaa terveyspalvelualan työehtosopimusta kaikkien työntekijöiden osalta huhtikuusta lukien, Männistö sanoo.

Männistön mukaan yritystasolla palkkakustannukset ovat nousseet koko henkilöstön siirtyessä yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

– KVTES:ssä ja yksityisen terveyspalvelualan TES:ssä palkkausjärjestelmästä ja muista työehdoista on sovittu eri tavoilla, joten esimerkiksi pelkän työehtosopimusten vähimmäispalkkojen vertailu ei anna kokonaiskuvaa henkilöstön ansioista, Männistö sanoo.

Työntekijäjärjestöt: Työehtosopimuksessa on porsaanreikä

Tehyn lakimies Vappu Okkerin mukaan yhteisyrityksen hyväksi käyttämä työehtosopimuksen porsaanreikä on syntynyt, koska ennen Länsi-Pohjan ulkoistusta yksityisen puolen sopimuksissa ei ollut tarvetta erikoissairaanhoidon huomioimiselle.

– Mehiläinen Länsi-Pohjan menettelyä määrittelevät tällä hetkellä eurot, ei henkilöstön työn vaativuuden huomiointi, sanoo toimihenkilöitä edustavan ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Tehyn, Superin ja ERTOn asettama ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee noin 700 Mehiläinen Länsi-Pohjan työntekijää. Kielto koskee koulutettua hoitohenkilöstöä ja toimihenkilöitä.

Lisäksi liittoja hiertävät työnantajaliiton vaatimat tekstiheikennykset yksityisen sektorin eli Terveyspalvelualan työehtosopimukseen.

Työnantaja paheksuu ja kiistää

Neuvotteluissa työnantajaa edustava Hyvinvointiala HALI paheksuu jyrkästi kesken neuvotteluprosessin käynnistettyä työtaistelutoimenpidettä.

– Osoittaa vakavaa piittaamattomuutta asiakasturvallisuudesta, että hoivaliitot pyrkivät painostamaan toimialaa ja sen jäsenyritystä ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla. Potilaiden hoitaminen koronan aikana vähäisin tartuntamäärin on muutoinkin ollut haastavaa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto lisää sijaisten käyttöä ja siten potilaiden kontaktien ja sairastumisriskin kasvamista, kirjoitetaan työnantajan tiedotteessa.

Työnantaja myös kiistää hoivaliittojen väitteet HALIn tavoittelemista työehtojen heikennyksistä.

– Ainoat ”heikennykset” liittyvät kiky-työajanpidennyksen poistumisesta vaadittuihin pieniin työaikajoustoihin, jotka nekin ovat merkitykseltään vähäisempiä kuin muun muassa kunta-alalle sovitut, työnantaja kirjoittaa.

Edit: 17.6.2020 juttuun on lisätty työnantajan kommentit.

Edit: 18.6. kello 16.49 juttuun on lisätty Mehiläinen Länsi-Pohjan kommentit.

** Lisää aiheesta:**

Haluaako hallitus kaataa miljardin sote-ulkoistuksen Meri-Lapissa? Ministeriö kiistää – Kemin kaupunginjohtaja: "Taistelu oman sairaalan puolesta jatkuu"

Mahdollistaako soteuudistus Länsi-Pohjan miljardiulkoistuksen purkamisen? Sotevaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi: "Ei se mahdoton ajatus ole"

Mehiläinen Länsi-Pohja lomauttaa 60 työntekijää – koskettaa eniten suun terveydenhuoltoa