1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Jan Vapaavuori

Vapaavuori puolustaa pormestarijärjestelmää: Helsingin päätöksentekoon saatu ketteryyttä ja nopeutta, myös yhdessä tekeminen on lisääntynyt

Kaupungin tarkastuslautakunnan mukaan johtamisjärjestelmästä on tullut pormestarimallin myötä hajanainen.

Jan Vapaavuori
Jan Vapaavuori
Pormestari Jan Vapaavuori sanoo, että uusi johtamisjärjestelmä on tuonut Helsinkiin paljon hyvää.Hilma Toivonen / Yle

Helsingin kaupungin oman tarkastuslautakunnan raportin mukaan uusi johtamisjärjestelmä eli pormestarimalli on muuttanut kaupungin johtamista. Tarkastuslautakunnan mukaan kaupungin johtamisjärjestelmästä on tullut pormestarimallin myötä hajanainen.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) puolusti pormestarijärjestelmää kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkona.

Hänen mukaansa uusi johtamisjärjestelmä on tuonut Helsinkiin paljon hyvää.

– Kaupungin päätöksentekoon on saatu ketteryyttä ja nopeutta, myös yhdessä tekeminen on lisääntynyt, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori totesi, että kaupungin toiminta on myös entistä strategisempaa.

– Osaamme nyt katsoa pidemmälle ja kokonaisvaltaisemmin.

Tarkastuslautakunta: Toimialoilla epäselvyyttä siitä, kuka ohjaa mitäkin asiaa

Pormestarimallia kritisoineen Tarkastuslautakunnan raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan toimialoilla on epäselvyyttä siitä, kuka ohjaa mitäkin asiaa, kun ohjausta tulee pormestarilta ja apulaispormestarilta, heidän avustajiltaan sekä erilaisilta ohjausryhmiltä.

Tarkastuslautakunta suosittaa, että apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee selventää toimialansa henkilöstölle apulaispormestarin ja toimialajohdon välinen työnjako.

Työnjako pitäisi kirkastaa henkilöstölle, jotta kaikki tietäisivät kuka vastaa mistäkin.

Raportissa todetaan, että apulaispormestareilla ei ole toimivaltaa ohjata toimialoja, mutta heidän ohjausvaltaansa kohdistuu silti odotuksia.

Myös Vapaavuori katsoo, että jatkossa pitää pystyä viestimään selkeämmin, mitkä tehtävät kuuluvat kenenkin vastuulle.

– Tätäkin asiaa tarkemmin pohdittaessa on kuitenkin tärkeä erottaa toisistaan tarkoituksenmukaisuus- ja tyylikysymykset sekä kysymykset, jotka liittyvät hyväksymiemme säännösten mukaiseen tai niiden vastaiseen toimintaan, Vapaavuori selventää.

Raportin mukaan pormestarin vahva rooli uudessa johtamisjärjestelmässä on herättänyt huolta myös vallan keskittymisestä. Kansliapäällikön roolista ei ole muodostunut vastavoimaa pormestarille.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen tulee arvioida kansliapäällikölle hallintosäännössä määriteltyjen tehtävien tarkoituksenmukaisuus.

Vapaavuori: Johtoryhmä lisännyt yhdessä tekemistä

Vapaavuori katsoo, että hänen perustamansa kaupungin johtoryhmä on lisännyt yhdessä tekemistä.

– Pidän kohtuuttomana väitteitä, että päätöksiä tehtäisiin yksin.

Vapaavuori sanoo myös valmistelun olevan avointa.

– Johtoryhmä koottiin, jotta voidaan yhdessä valmistella. Yhdessä tekemisen hengessä näin on myös tehty, Vapaavuori sanoo.

– On hyvä huomata, että tämä instituutio eli johtoryhmä ei sisältynyt uudistukseen itseensä. Niin johtoryhmä kuin eräät muutkin uudet yhdessä tekemistä edistäneet hyödylliset koordinaatioelimet ovat minun perustamiani.

Vapaavuoren mukaan myös tiedolla johtamiseen on nyt aiempaa parempia välineitä ja kaupungin edunvalvonta on tehostunut.

– Osallistamme kaupunkilaisia entistä enemmän. Olemme aiempaa kansainvälisempi kaupunki. Digitalisaatio on ottanut harppauksia eteenpäin ja poliittinen johtajuus on vahvistunut, Vapaavuori luettelee.

Vapaavuori toteaa, että tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen raportti aiheesta, vaan niitä on tehty ja tekeillä useita muitakin.

– Kaupungin isoimpiin kuuluvan uudistuksen vaikutuksia on hyvä selvittää laajasti, analysoida niitä ja arvioida miten on mennyt.

Vapaavuori katsoo, ettei hänen johtamistyylinsä poikkea tavanomaisesta modernista johtamisesta.

– Olen tietoisesti halunnut modernisoida kaupungin johtamisjärjestelmää tavalla, joka mahdollistaa laajempien joukkojen täysipainoisen osallistumisen kaupungin valmistelua koskeviin linjanvetoihin, tinkimättä kuitenkaan liikaa valtuuston selkeästä tahdonilmaisusta, jonka mukaan valmistelu ja päätöksenteko pitää kaupungissa selkeästi erottaa toisistaan.

"Viime kädessä on kyse ihmisistä ja siitä, miten he paikat haltuunsa ottavat"

Vapaavuoren mukaan strategiaosaston, viestintäosaston sekä digiyksikön ja kansainvälisten asiain yksikön perustamiset sekä HR:n uudelleenorganisointi ovat myös esimerkkejä kauden aikana toteutetuista muista valmistelua ryhdistäneistä ja kaupunkiyhteistä tekemistä edistäneistä uudistuksista.

Myös tarkastuslautakunnan mukaan pormestarin ja kaupunginkanslian on helpompi ohjata toimialamalliin pohjautuvaa kaupunkikokonaisuutta kuin aiempia lukuisia virastoja.

Uusi johtamisjärjestelmä ja toimialamalli otettiin käyttöön kesäkuussa 2017.

Vapavuori muistuttaa, että mikään malli ei ole staattinen. Maailma muuttuu ja organisaatioiden tulee kehittyä samassa tahdissa.

– Helsingissä pormestarimalli on käytössä ensimmäistä kauttaan, Tampereella malli otettiin käyttöön 13 vuotta sitten ja sitä on matkan varrella moneen kertaan muokattu.

Vapaavuoren mukaa demokratian olemukseen kuuluu, että malleja voidaan muuttaa ja kehittää.

– Toivottavasti kuitenkin viisaasti ja harkiten. Oikeusvaltion olemukseen puolestaan kuuluu, että kulloisiakin malleja on aina tinkimättömästi noudatettava.

Vapaavuori korostaa, että mikään malli ei itsessään tuota täydellistä lopputulosta.

– Siksi strategiassamme vahvasti esille nostettu kulttuurimuutos ja kaupungin johdonmukainen modernisointi ovat aina tärkeitä siinä missä mallin virittelykin.

– Ja viime kädessä on aina kyse ihmisistä ja siitä, miten he erilaiset paikat haltuunsa ottavat.

Vapaavuoren mukaan luonteva ajankohta tarkastella mallia tarkemmin on syksyllä, kun Tampereen yliopiston pormestarimallia koskevan tutkimuksen väliraportti valmistuu.

Lue myös

Helsingin pormestarimalli saa kovaa kritiikkiä - On epäselvyyttä, kuka ohjaa mitäkin asiaa

Lue seuraavaksi