1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Turku

Turun yhteisterminaalihankkeen kustannusarvio paisui lähelle raitiotieratkaisua – Turku selvittää myös kahta muuta vaihtoehtoa

Alkuperäisen suunnitelman toteutus maksaisi lähes 300 miljoonaa euroa.

Siljan ja Vikingin laivat oli tarkoitus siirtää yhteisterminaalin käyttäjiksi. Arkistokuva. Kuva: Petra Ristola / Yle

Turun kaupunki, Turun Satama Oy sekä laivayhtiöt Tallink Silja ja Viking Line ovat alkaneet selvittää kolmea vaihtoehtoa Turun matkustajaterminaalin paikaksi. Alkuperäinen Linnanaukkoon suunniteltu yhteisterminaalihanke on osoittautumassa kustannuksiltaan kalliiksi ratkaisuksi investoinnilla saavutettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin nähden.

Yhteisterminaalin suunnittelu käynnistettiin vuonna 2018, koska nykyisten terminaali- ja kenttäalueiden maanvuokrasopimukset ovat päättymässä vuoden 2025 lopussa. Alkuperäisessä suunnitelmassa Viking Line ja Tallink Silja siirtyisivät kantasatamaan rakennettavan uuden yhteisterminaalin käyttäjiksi. Alueelle tulisi myös pysäköintitalo. Samalla liikenne- ja raideyhteydet linjattaisiin uudelleen..

Hankkeen kokonaiskustannusarvio paisuisi lähelle 300 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan myös vanhojen terminaalirakennusten lunastus- ja purkukustannukset.

– Kokonaiskustannukset kipuavat lähes raitiotiehankkeen tasolle. Meidän oli siten pakko ryhtyä etsimään vaihtoehtoja, joilla on toisaalta mahdollista alentaa investointikustannuksia ja toisaalta saada investointien vastapainoksi tuloja kiinteistökehityksellä, sanoo Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen tiedotteessa.

Hillitty muutos ja Pansio

Kaksi muuta vaihtoehtoa ovat matkustajasataman siirtäminen Pansioon ja niin sanottu 0+-vaihtoehto.

0+-vaihtoehto tarkoittaisi sitä, että matkustajaterminaalit tukeutuisivat osittain Viking Linen nykyiseen terminaaliin ja osittain Tallink Siljan terminaalin alueeseen siten, että ajoneuvojen lastaaminen ja purkaminen tapahtuisivat Tallinkin Siljan nykyisen liikennealueen suunnasta.

Uutta yhteisterminaalia ei siis rakennettaisi. Hanke maksaisi arviolta vajaat 100 miljoonaa.

Pansio-vaihtoehdon ongelmana on alueen sijainti. Matka keskustaan muodostuisi turismin kannalta liian pitkäksi. Lisäksi alueen rakentamiskustannukset matkustajaterminaalin tarpeisiin kohoaisivat lähes yhtä suuriksi kuin alkueperäisessä vaihtoehdossa.

Ratkaisu loppuvuodesta

Vaihtoehtoja esiteltiin Turun kaupunginhallitukselle iltakouluasiana torstaina. Kyseessä on kolme tasavertaisina vaihtoehtoa. Ratkaisu muodostuu yhdessä laivayhtiöiden kanssa jatkettavan selvitystyön tuloksena vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Yhteistyö on ollut hyvää, vaikka ymmärrämme, että tilanteen muuttuminen on ollut laivayhtiöille haastava asia. Olen varma, että löydämme yhdessä parhaan ja toimivimman ratkaisun, jolla mahdollistetaan kaupunkikehityksen tavoitteet ja turvataan samalla liikennöinnin jatkuvuus, toteaa Jarkko Virtanen.

Terminaalihankkeen aiesopimusaikaa laivayhtiöiden kanssa aiotaan jatkaa vuodenvaiheeseen saakka, jotta osapuolet pystyvät laatimaan huolellisesti kaikki tulevan vaihtoehdon valintaan vaikuttavat teknistaloudelliset selvitykset.