Jos Meri-Lapin jättimäinen sote-sopimus mitätöidään voi Lapissa alkaa jälleen tuskainen vääntö sairaaloista – erimielisyyksillä pitkä historia

Lapissa odotetaan, purkautuuko Mehiläisen kanssa solmittu sote-sopimus.

sote-uudistus
Länsi-Pohjan keskussairaala ilmasta
Länsi-Pohjan keskussairaalan rakennukset sijaitsevat Kemissä Perämeren rannalla.Antti Ullakko / Yle

Viime viikon maanantaina lausuntokierrokselle lähtenyt sote-esitys on otettu Lapissa vastaan ristiriitaisin tuntein. Huolta omien palvelujen puolesta on erityisesti Meri-Lapissa, missä sairaanhoitopiirien välisten työnjakoneuvottelujen vaikeus johti isoon sote-ulkoistukseen kolme vuotta sitten.

Mikäli ulkoistussopimuksia päädytään purkamaan, ovat Lapissa edessä jälleen haastavat neuvottelut Kemissä ja Rovaniemellä sijaitsevan kahden keskussairaalan työnjaosta.

– Jokainen tietysti puolustaa omaa aluettaan, mutta meidän, jotka olemme päättämässä pitäisi nähdä laajempi kokonaisuus, Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Toini Sanila (kesk.) sanoo.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen (kesk.) sanoo, että Meri-Lapissa keskiössä on palveluiden turvaaminen alueella.

– Meille on keskeistä, että keskussairaalatasoista palvelua saa Länsi-Pohjassa jatkossakin ja kutakuinkin nykytason erikoissairaanhoidon palvelut pysyvät. Tällä tuetaan myös alueen elinvoiman kehittämistä.

Ulkoistamisten mitätöiminen huolettaa

Sote-paketissa on mukana esitys siitä, että voimassaolevia ulkoistamissopimuksia voitaisiin jälkikäteen mitätöidä. Keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Tanja Joona sanoo, että tämä on aiheuttanut huolta palvelujen katoamisesta.

– Huoli on, että toiminta Länsi-Pohjassa loppuu ja palveluita pitäisi hakea Oulun sairaanhoitopiiristä. Tämähän olisi meidän alueelle aivan valtavan iso menetys.

Sipilän hallituskaudella vastaava esitys tyssäsi perustuslakivaliokuntaan. Myös tällä kertaa lakioppineilla on eriäviä käsityksiä siitä, voidaanko jo tehtyjä sopimuksia purkaa jälkikäteen.

Kokoomuksen Lapin piirin hallituksen puheenjohtaja Heikki Autto ei pidä vielä varmana, että nyt lausuntokierrokselle lähtenyt sote-esitys välttämättä pääsee maaliin asti. Lapissa ei kannata alkaa ratkoa käytännön asioita ennen kuin perustuslakivaliokunta on antanut kantansa ulkoistussopimusten asemasta, Autto sanoo.

– Meri-Lappi on ollut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen kautta koko valtakunnan tietynlainen edelläkävijä. Mikäli sitten tämä ratkaisu ei ole sovitettavissa osaksi tulevaa sote-ratkaisua Lapissa, on kyllä todella hankala nähdä, miten se voi kokonaisuutena mennä eteenpäin.

Heikki Autto.
Kokoomuksen Lapin piirin hallituksen puheenjohtaja Heikki Autto ei usko, että soteuudistus toteutuu täysin nyt kerrotun kaltaisena.Perttu Ruokangas / Yle

Hallitus on myös esittänyt, että ympärivuorokautinen yhteispäivystys on oltava julkista tuotantoa.

Meri-Lapissa päivystyksen tuottaa nyt sote-yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja. Yksi keskeisiä periaatteita yhteisyrityssopimuksen solmimisessa oli juuri tavoite säilyttää ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys alueella.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalaisen mukaan sen poistaminen veisi yhden sairaalan toiminnan keskeisistä kolmijaloista.

– Tietenkin jos yhteispäivystys poistuu siitä, niin sehän raunioittaa sitä sopimuksen toteuttamista. Päivystystoiminta on keskussairaalatoiminnan ydinasia.

Erimielisyyksillä pitkä historia Lapissa

Kaikki tahot korostavat koko maakunnan edun huomioivaa, laajaa näkemystä ja yhteistyöhenkeä, jos kokonaan uusiin neuvotteluihin työnjaosta joudutaan.

– Tietenkin toivon, että menisi helposti. Mutta vaikea uskoa, kun on niin pitkät, sanoisiko ihan traumat, Toini Sanila sanoo.

Samaa toivoo Tanja Joona, vaikka näkemyserot juontavat hänenkin mukaansa juurensa pitkälle menneisyyteen.

– Täällä on aika pitkät perinteet näissä jakolinjoissa. Ei pelkästään tässä kysymyksessä, mutta myös esimerkiksi koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Ne on aika syvällä, Joona muistuttaa.

Heikki Autton mielestä yhteistä näkemystä Lapin asukkaiden hyväksi tarvittaisiin muissakin asioissa.

– On selvää, että Lapissa tarvitaan entistä vahvempaa yhteistyön henkeä niin tässä kuin muissakin kysymyksissä, jotka vaikuttavat lappilaisten hyvinvointiin ja maakunnan elinvoimaan.

Petteri Salmijärvi
Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja Petteri Salmijärvi pohtii, riittävätkö maakunnan rahat tulevassa sote-mallissa kaikkiin tarvittaviin palveluihin.Perttu Ruokangas / Yle

Säästövelvoite pudotettiin, mutta kustannuspaine ei katoa

Sipilän hallituksen aikainen vaade kolmen miljardin euron säästövelvoitteesta on pudotettu pois nykyisen hallituksen sote-esityksestä. Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajan Toini Sanilan mielestä sote-kentälle kohdistuu yhä siitä huolimatta kustannuspaineita.

– Rahat ovat rajalliset ja meidän pitää päästä tehokkaampaan toimintaan. Ei se sitä sulje, etteikö toimintoja olisi Meri-Lapissa samalla tavoin kuin Rovaniemelläkin, mutta kyllä siinä täytyy todella laajasti tehdä toimintojen hajauttamista, Sanila sanoo.

Lapin SDP:n piirin hallituksen varapuheenjohtaja Martti Rauhala näkee, että rahan riittämättömyys voi johtaa toimintojen keskittämiseen, vaikka säästövelvoitetta ei aiempaan tapaan olekaan korostettu.

– Voi olla, että alueella ei tehdä joka paikassa polvileikkauksia tai synnytyksiä ja priorisointia täytyy tehdä. Voisin kuvitella, että tulevaisuudessa Länsi-Pohjassakin on sairaala, jossa tehdään jotakin asioita, mutta kuinka laajaa se toiminta on, nähdään sitten tulevassa sotessa.

Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja Petteri Salmijärvi muistuttaa, että kuntakentällä sote-uudistuksen eteen on tehty jo paljon valmistelevaa työtä. Hänen mukaansa odotukset sote-uudistuksen suhteen ovat kaksijakoisia.

– Toisaalta sote-uudistuksesta odotetaan pelastajaa, mutta samalla pelätään, että huononeeko palvelutaso jatkossa. Riittääkö maakunnalla rahat järjestää palvelut kattavasti? Se on iso huolenaihe.

Sote-esityksen lausuntokierros päättyy syyskuun lopussa, minkä jälkeen sen on suunniteltu etenevän loppuvuodesta perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Lue myös:

Haluaako hallitus kaataa miljardin sote-ulkoistuksen Meri-Lapissa? Ministeriö kiistää – Kemin kaupunginjohtaja: "Taistelu oman sairaalan puolesta jatkuu"

Mahdollistaako soteuudistus Länsi-Pohjan miljardiulkoistuksen purkamisen? Sotevaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi: "Ei se mahdoton ajatus ole"