1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Veteli

Kaustisella ja Vetelissä jopa joka kolmas kokenut vaaratilanteen liikenteessä, kertoo kysely

Kunnat terhentävät liikenneturvallisuustyötään ja kysyivät siksi kuntalaisilta näiden kokemuksia.

Kyselyllä haluttiin tietoa myös paikoista, jotka kuntalaiset kokevat ongelmallisiksi, vaikka onnettomuustilastojen perusteella ne eivät sellaisia olisikaan. Kuva: Kalle Niskala / YLE

Liikenneturvallisuuskyselyyn vastanneista kaustislaisista ja veteliläisistä varsin moni on joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen.

Kaustisella heidän osuutensa on kolmasosa, Vetelissä noin 40 prosenttia. Lukua voi pitää isona, sanoo Lauri Vesanen paljon vastaavia kyselyitä toteuttaneesta Ramboll Oy:stä.

Vastauksia kyselyyn tuli Kaustiselta parisataa, Vetelissä noin 150. Lisäksi parikymmentä vastaajaa ei nimennyt kotikuntaansa.

Kysely on osa liikenneturvallisuustyötä, jota kunnissa tehdään. Kaustisella suunnitelma päivitetään, Vetelin ohjelma taas on niin vanha, että työ lähtee käytännössä nollasta.

Vetelin ja Kaustisen vaaranpaikat halutaan esiin kyselyllä – Vetelissä liikenneturvallisuussuunnitelma on kymmeniä vuosia vanha

Parannusehdotuksia kysyttäessä molemmissa kunnissa esiin nousivat jalankulku- ja pyöräilyväylät. Niitä kaivataan lisää, jotta saataisiin nykyistä kattavampi verkosto.

Vastaajat antoivat moitteita sekä olosuhteista ja liikennekäyttäytymisestä. Kaahaamista ja ylinopeuksia todistetaan sekä Kaustisella että Vetelissä. Muun yläpuolelle nousi kuitenkin turvavälineiden käytön laiminlyönti: pyöräilykypärää ei juuri käytetä, eikä myöskään hands free -laitteita, vaan puhelinta räplätään ajon aikana.

Teiden ja katujen kunto ja kunnossapito ei kaikkia vastaajia tyydytä. Myös risteys- ja liittymäjärjestelyt sekä tien ylittämisen turvallisuus nousivat esiin.

Kaikesta huolimatta kuntalaisten kokemus liikenneturvallisuudesta on melko samanlainen kuin usein vastaavissa kyselyissä. Hyvänä tai melko hyvänä sitä pitää noin viidennes ja kohtuullisena reilut 40 prosenttia. Kehnoksi turvallisuutensa kokee hieman isompi joukko veteliläisiä kuin kaustislaisia.

Onnettomuuksia kunnissa tapahtuu silti kohtuullisen vähän, ja ne sattuvat pääosin maantiellä. Vaaratilanteiden saaminen selville auttaakin kokonaiskuvan laatimisessa, sillä nuo huomiot keskittyvät paikkoihin, jotka eivät juuri onnettomuustilastoissa näy.

Esimerkiksi Kaustisella taajama korostuu vaaran kokemisesssa, vaikka onnettomuuksissa se ei näy.

– Tällä haettiinkin myös hiljaista tietoa. Osa riskipaikoista on taas jo kuntienkin tiedossa, sanoo Vesanen.

Kuntien, ely-keskuksen ja konsulttifirman yhteistyössä käydään syksyllä myös tutustumassa niihin kohteisiin, joita ihmiset ovat kuvanneet riskipaikoiksi.

Liikenneturvallisuustyössä on kaksi aluetta: toisessa tehdään toimenpideohjelma liikenneympäristön parantamiseksi. Toinen taas sisältää asenteisiin vaikuttamista erilaisella kasvatus- ja tiedotustyöllä. Vetelissä yritetään aktivoida poikkihallinnollinen työryhmä liikenneturvallisuuden ympärille.