1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. virtuaalimaailma

Suora katsekontakti hidastaa sykettä ja saa kehossa aikaan tunnereaktioita – paitsi jos vastassa on virtuaalihahmo

Katsekontakti ei herätä samanlaisia fysiologisia reaktioita virtuaalitodellisuudessa kuin luonnollisessa vuorovaikutuksessa.

Virtuaalihahmon aidonnäköiset eleet ja katseet eivät saa ihmisessä aikaan samanlaista tunnereaktiota kuin toinen ihminen.

Suoralla katsekontaktilla on monia vaikutuksia ihmiseen. Tätä on tutkittu monessa tuoreessa tutkimuksessa.

Tuoreimmassa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) Tampereen yliopiston tutkijat tarkastelivat fysiologisia reaktioita katsekontaktiin kahdessa erilaisessa tilanteessa. Tutkittavat olivat kasvotusten toisen henkilön kanssa ja toisessa tilanteessa tutkittavat olivat tämän henkilön ohjaaman virtuaalisen hahmon kanssa virtuaalitodellisuudessa.

Tutkimuksessa verrattiin, millaisia vaikutuksia suoraan kohti suunnatulla katseella eli katsekontaktilla ja sivuun käännetyllä katseella on ihon sähkönjohtavuuteen ja sydämen sykkeeseen. Nämä heijastavat muun muassa autonomisen hermoston aktiivisuutta ja tunnereaktion virittävyyttä.

Kuten aiemmissa tutkimuksissa, katsekontakti toiseen ihmiseen herätti voimakkaita reaktioita. Kohti katsovat kasvot lisäsivät ihon sähkönjohtavuutta ja aiheuttivat sydämen sykkeen hetkellistä hidastumista. Toisin oli virtuaalitodellisuudessa. Tutkittavat reagoivat samalla tavalla riippumatta siitä, katsoiko virtuaalinen hahmo heitä kohti vai ei.

– Tulokset osoittavat, että katsekontakti virtuaalisen hahmon kanssa ei vastaa todellista katsekontaktia. Virtuaaliset hahmot eivät siis herätä kehossamme samanlaisia reaktioita kuin aito ihminen, ja tämän takia kanssakäyminen virtuaalitodellisuudessa ei tunnu samalta kuin oikea vuorovaikutus, tutkijatohtori Aleksi Syrjämäki informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta kertoo tutkimustiedotteessa.

Tämä siitä huolimatta, että virtuaalitodellisuusteknologia on kehittynyt huimasti viime vuosina. Esimerkiksi pelien pelaajat voivat kokea olevansa todella läsnä verkkopeleissä. Virtuaalitodellisuudessa kommunikointi voi tukeutua luonnollisiin eleisiin, kuten käsien ja silmien liikkeisiin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan virtuaalimaailman eleet eivät kuitenkaan herätä samanlaisia automaattisia reaktioita kuin eleet luonnollisessa tilanteessa.

Videopuhelussa samanlaisia tunnereaktioita

Mielenkiintoista on, että toisen tuoreen Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan suora katse videopuhelussa aiheuttaa samanlaisia tunnereaktioita kuin tapaisi ihmisen oikeasti. Jo suoran katseen näkeminen sai ihmiset hymyilemään.

Tässä tutkimuksessa tutkittavat katsoivat toista henkilöä kolmessa eri tilanteessa: kasvotusten, videopuheluyhteyden välittämänä tai pelkästään videolta.

Suoran katseen näkeminen aiheutti positiivisen tunnerektion. Tämä ilmeni niin, että tutkittavien suupielet kohosivat ja kulmien kurtistus väheni, kun he näkivät toisen henkilön katsovan heitä suoraan kohti videopuhelun aikana.

Kun toinen ihminen nähtiin sen sijaan pelkästään videolla ilman videopuheluyhteyttä, suora katse ei aktivoinut autonomista hermostoa.

Virtuaalihahmoissa kehittämisen varaa

Sama vaikutus oli virtuaalitodellisuudessa. Tutkijat pohtivat, voisivatko erot reaktioissa liittyä virtuaalisten hahmojen ulkonäköön. Jos hahmot eivät ole yhtä elävän näköisiä kuin oikeat ihmiset, ne saattavat herättää vaimeampia reaktioita.

– Vaikka virtuaalitodellisuusteknologia onkin nykyään hyvin vaikuttavaa, on siinä kuitenkin vielä kehittämisen varaa, Syrjämäki sanoo.

Jos virtuaalitodellisuus saisi aikaan aidonoloisia reaktioita, se tekisi viihteestä Syrjämäen mukaan innostavampaa ja auttaisi ihmisiä kokemaan yhteyttä muihin ihmisiin virtuaalitodellisuuden välityksellä.

Lue lisää:

Mielenkiintoinen tutkimustulos: Suora katse korona-ajan videopuhelussa aiheuttaa samanlaisia tunnereaktioita kuin tapaisi ihmisen oikeasti

Miksi tuntuu kuin muut tuijottaisivat vihaisesti tai katsoisivat ohi? Tuore väitös selittää, miten tulkitsemme "väärin" muita ihmisiä