Huoli luonnosta ja saamelaisnuorten tulevaisuudesta laittoi keräämään nimiä – adressilla vastustetaan kaivoksia Käsivarteen

Adressilla vastustetaan muun muassa Enontekiön Hietakeron aluevarausta. Varauksen tehneessä Akkerman Finland Oy -yhtiössä seurataan aktiivisesti keskustelua aiheesta.

kansalaisaloitteet
Minna Näkkäläjärvi
Poronhoitaja Minna Näkkäläjärvi päätti aloittaa nimien keräämisen kaivoksia vastaan, koska häntä huoletti luonnon ja saamelaisnuorten tulevaisuus.Jaana Kurkkio

Suomen Käsivarsi halutaan pitää kaivostoiminnasta vapaana alueena luonnon ja vesistöjen sekä alueella harjoitettavien elinkeinojen säilyttämiseksi. Juuri siitä syystä on aloitettu adressi Ei kaivoksia Suomen Käsivarteen (siirryt toiseen palveluun).

Adressin ensimmäinen allekirjoittaja Minna Näkkäläjärvi kertoo, että huoli luonnosta ja saamelaisnuorten tulevaisuudesta oli suurin syy siihen, miksi hän päätti alkaa kerätä nimiä adressiin.

Huoli heräsi, kun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes hyväksyi varausilmoituksen Enontekiön Hietakeron alueelle Akkerman Finland Oy -malminetsintäyhtiölle.

Adressin allekirjoittajat vaativat, että Käsivarren alueelle ei sallita kaivoslain mukaisia varauksia, malminetsintää eikä kaivostoimintaa. Allekirjoittajat vaativat niin ikään, että sekä Geologian tutkimuskeskus (GTK) että Akkerman Finland Oy vetäytyvät kaivostoimintaan pyrkivine hankkeineen Käsivarresta.

– Vastustamme näitä lujasti, ja nimien kerääminen adressiin on yksi tapa osoittaa se, sanoo Näkkäläjärvi, joka kuuluu sekä Käsivarren paliskuntaan että Erkunan tokkakuntaan.

Näkkäläjärvi kuuli lakiasiantuntijoilta, että mikään laki ei auttaisi estämään kaivostoimintaa Käsivarren paliskunnassa ja heidän tokkakuntansa alueella, eli juuri siellä missä malminetsintäyhtiön varaama alue sijaitsee. Näkkäläjärvi ajatteli, että yksi keino olisi kerätä paljon nimiä ja ihmisiä puhumaan heidän asiansa puolesta.

– Tällä meidän pitäisi pystyä osoittamaan, että tilanne on vakava emmekä halua kaivostoimintaa tänne.

Malminetsintäyrityksen varausalue Suomen Käsivarressa.
Kartta Akkerman Finland Oy:n varaamasta alueesta Enontekiöllä.Renja Nurmi / Yle

Yhtiö ei ole vielä tehnyt päätöstä malminetsintäluvan hakemisesta

Akkerman Finland Oy -yhtiössä seurataan aktiivisesti keskustelua aiheesta, eikä adressikaan ole jäänyt heiltä huomaamatta.

Yhtiön toimitusjohtaja Jan H. Akkerman painottaa, että yhtiö ei ole vielä päättänyt, aikooko se hakea malminetsintälupaa Hietakeron alueelle.

– Yhtiö ei aloita tutkimuksia alueen mineraalipotentiaalista niin kauan kuin aluevarauksen pätevyys on kyseenalaistettu, ja ennen kuin eri osallisilla on ollut asiallinen mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Vastauksena kriittisiin kommentteihin yhtiö haluaa painottaa, että heidän tarkoituksensa ei ole vahingoittaa alueen luonto- ja kulttuuriarvoja, puhumattakaan saamelaisuuteen liittyvistä arvoista ja tavoista.

Akkermanin edustajat haluavat myös tavata eri osapuolia, kunhan voimassa olevat matkustusrajoitukset poistuvat.

Haluavat korostaa asiaa myös päättäjille

Adressi julkaistiin viime viikon torstaina 18.6. internetissä. Tiistaipäivään mennessä adressi on allekirjoitettu yli 2 600 kertaa.

Näkkäläjärvi ei olisi uskonut, että adressi lähtee niin hyvin liikkeelle.

– Meidän tokkakuntamme ja meidän paliskunta ei ole yksin asian kanssa. Muutkin haluavat, että tämä luonto, vesistöt ja elinkeino säilyvät, hän iloitsee.

Adressin kerääminen lopetetaan elokuun 29. päivä, Suomen luonnon päivänä. Sen jälkeen adressi luovutetaan Suomen hallitukselle, työ- ja elinkeinoministerille, maa- ja metsätalousministerille sekä ympäristö- ja oikeusministerille.

– Haluamme korostaa asiaa myös lainsäätäjille, jotka ovat nyt uudistamassa kaivos-, ympäristö- ja ilmastolakeja. Haluamme korostaa millaisia huonoja puolia erityisesti nykyisessä kaivoslaissa on. Ne täytyisi ainakin pystyä korjaamaan, ajattelee Näkkäläjärvi.

Lue lisää: Malminetsintäfirma varannut alueen Enontekiöltä Natura-alueelta – poronhoitajat pelkäävät elinkeinonsa puolesta: "Tappouhkaus poronhoidolle"