Salossa useita näyttäviä puukujanteita – Ely-keskus hoitoleikkaa ja inventoi tienvarsien arvokohteita

Hoitoleikkaukset voivat auttaa varsinkin vanhoja tammia pysymään hyväkuntoisempina pidempään.

Salo
Mathildedalin tammikujanne Salossa.
Mathildedalin tammikujanne on yksi Salon seudun arvokkaimmista tienvarsikohteista. Varsinais-Suomen Ely-keskus

Lounais-Suomesta löytyy maisemallisesti arvokasta tienvarsipuustoa, josta osa on suojeltu kulttuuriympäristöllisin perustein. Ely-keskus inventoi viime vuonna Varsinais-Suomen kohteet ja tänä kesänä vuorossa on Satakunta.

Inventoinneissa kartoitetaan myös puiden hoitotarpeet. Hoitoleikkaukset voivat auttaa varsinkin vanhoja tammia pysymään hyväkuntoisempina pidempään.

Varsinais-Suomesta löytyi yhteensä 54 arvokasta puukohdetta. Niistä 24 sijaitsee Salossa. Tärkein on erityisen näyttävä Mathildedalin tammikujanne, jota on hoidettu vuosien varrella aktiivisesti.

Hoitoleikkauksia tehdään syksyllä Paimion Oinilan ja Vistan koivukujissa. Töitä tehdään myös Maskun Askaisten Louhisaaren kartanon ympäristössä. Lisäksi Ely-keskus tekee maisemahistoriallisen selvityksen Loimaan Haaroisten kartanon kujanteesta.

Tiealueella sijaitsevat puut muodostavat liikenneturvallisuusriskin, minkä vuoksi uusissa tiehankkeissa istutuksia ei enää sallita lähelle tietä. Monet vanhat puukujanteet on kuitenkin istutettu jo hevoskärryaikaan tai kun autokanta on ollut nykyistä huomattavasti pienempi.