Kokoomus ei vaadi ryhmäkuria perjantain äänestyksessä perussuomalaisten Mäenpään syytesuojan murtamisesta

Äänestys toteutetaan porrastetusti noin 40 kansanedustajan aakkostetuissa ryhmissä, ja aikaa menee vajaa tunti.

Syytesuoja
Juha Mäenpää täysistunnossa eduskunnassa 17. kesäkuuta.
Juha Mäenpää täysistunnossa eduskunnassa 17. kesäkuuta.Emmi Korhonen / Lehtikuva

Kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenet saavat äänestää perjantaina oman harkintansa mukaan siitä, pitäisikö perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään syytesuoja murtaa. Asiasta kertoi STT:lle kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, jonka mukaan asiaa käsiteltiin tänään eduskuntaryhmän kokouksessa.

– Tulokseksi tuli, että kokoomus tukee perustuslakivaliokunnan mietinnön ratkaisuehdotusta, se oli ylivoimaisen enemmistön kanta. Ja tämän asian oikeudellisen luonteen takia me lähdemme siitä, että tämän ryhmän linjauksen pohjalta jokainen edustaja harkitsee sitten äänestämistään, Mykkänen sanoi.

– Edustajat eivät katsoneet, että tästä täytyisi tehdä sitovaa ryhmäpäätöstä, jos joku haluaa toisin toimia. Tässä on kyse yksilöoikeudellisesta harkinnasta eikä puoluepoliittisesta ratkaisusta.

Perustuslakivaliokunnan kokoomuslaiset jakautuivat

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä puollettiin syytesuojan murtamista, mutta vastalauseensa mietintöön jättivät kokoomuksen kansanedustajat Wille Rydman ja Heikki Vestman sekä perussuomalaisten Olli Immonen, Sakari Puisto ja Jukka Mäkynen. Perustuslakivaliokunnan kokoomuslainen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kuitenkin oli valiokunnan enemmistön kannalla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kertoi viime viikolla, että perussuomalaiset aikovat äänestää syyttämislupaa vastaan, mutta että päätös on jokaisen oma.

Kansanedustajan syytesuojan murtaminen edellyttää viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnassa, joten perussuomalaisten eduskuntaryhmä pystyy yksinkin estämään syyttämisluvan antamisen.

Äänestyksessä menee tavallista kauemmin

Perjantain äänestys toteutetaan poikkeuksellisin järjestelyin, jotta kaikki kansanedustajat voivat päästä äänestämään niin, että koronaviruksen vuoksi tehdyt turvaetäisyydet pysyvät. Äänestämään otetaan nelisenkymmentä kansanedustajaa kerrallaan, kertoo eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi.

– Edustajat jaetaan useampaan ryhmään sukunimen alkukirjaimen perusteella. Sitten kuulutetaan, mikä ryhmä kulloinkin voi tulla valtiosaliin ja milloin he tulevat (istuntosaliin) äänestämään, Kulovesi sanoo.

Ryhmät porrastetaan niin, että kunkin ryhmän välissä on noin 10 minuuttia aikaa. Äänestykseen menee siis vajaa tunti, koska ensimmäinen ryhmä on istunnon alkaessa jo sisällä.

Kuloveden mukaan tämä on toinen kerta, kun äänestys joudutaan järjestämään näin. Ensimmäinen kerta oli kesäkuun alussa pidetty äänestys, jossa Anu Vehviläinen (kesk.) valittiin puhemieheksi. Silloin kaikki ryhmät odottivat äänestystä valtiosalissa yhdellä kertaa, mutta tila osoittautui liian pieneksi.

Koronaviruksen vuoksi istuntosalissa on paikalla tavallisesti vain neljäsosa kaikista kansanedustajista.

Käsittely alkaa keskiviikkona

Eduskunnan täysistunnossa aletaan käsitellä keskiviikkona perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta sitä, saako valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen eduskunnan suostumuksen asettaa Mäenpää syytteeseen tämän eduskunnassa lausumien mielipiteiden takia.

Mäenpää rinnasti eduskunnan täysistunnossa viime vuoden kesäkuussa pitämässään puheenvuorossa turvapaikanhakijat ja vieraslajit. Puheenvuorosta tehtiin Helsingin poliisille neljä rikosilmoitusta. Esitutkinnan jälkeen poliisi katsoi, että on syytä epäillä Mäenpään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja toimitti asian syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Perustuslakivaliokunta korosti mietinnössään, ettei syyttämisluvan myöntämisessä ole kysymys kansanedustajan syyllisyyden vahvistavasta lausumasta. Eduskunta ei tutki syyllisyyskysymystä eli sitä, onko syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitettu teko luettava edustajan syyksi rikoksena, mietinnössä todetaan.