Äitejä ja vauvoja hoitavan osaston turvallisuus kyseenalaistettiin – toimintaa on sen jälkeen muutettu, mutta osastoa valvotaan vielä tarkasti

Oulussa kätilöt kantelivat omasta työpaikastaan aluehallintovirastoon viime vuoden lopulla. Toimenpide oli poikkeuksellinen.

potilasturvallisuus
vauva kätilön hoidettavana
OYSin vierihoito-osaston toiminta nousi julkisuuteen alkuvuodesta. Valokuva on otettu helmikuussa vierihoito-osastolta, mutta kuvan vauva tai hoitotilanne eivät liity jutussa käsiteltäviin asioihin.Paulus Markkula /Yle

Osa Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskentelevistä kätilöistä teki viime vuoden lopulla poikkeuksellisen toimenpiteen. He kantelivat omasta työpaikastaan ulkopuoliselle viranomaiselle, sairaalaa valvovalle Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

Vastaavankaltaisia, työntekijöiden tekemiä kanteluita tulee Pohjois-Suomen avin käsittelyyn terveydenhuollon puolelta aniharvoin.

Kantelun sisältö oli raskasta asiaa.

Siinä kerrottiin, että kätilöiden mielestä potilasturvallisuus äitejä ja pikkuvauvoja hoitavalla vierihoito-osastolla 13 OYSissa on vaarassa. Kätilöiden mukaan syynä siihen olivat riittämätön työntekijämäärä, kova kiire ja liian suuri työtaakka.

Lue juttu: Äitien ja vauvojen turvallisuus on kätilöiden mukaan vaarassa Oulun yliopistollisen sairaalan osastolla – sairaala kiistää jyrkästi

Osaston väitetyt ongelmat olivat näkyneet Ylen myöhemmin keräämien kokemusten perusteella myös potilaille.

Lue myös: Äidit ja isät kertovat kokemuksiaan osastosta, jonka potilasturvallisuus on kyseenalaistettu – apua sai monen mielestä odottamalla odottaa

Talvella sairaalan johto sanoi, että osaston toiminta tullaan käymään läpi juurta jaksain.

Mitä sen jälkeen on tapahtunut?

"Parempaan suuntaan on menty"

Sairaalan mukaan paljon.

Synnytysten, naistentautien ja genetiikan vs. vastuualuejohtaja Kati Ojala kertoo, että OYSin vierihoito-osaston toimintaa on kehitetty monin tavoin paremmaksi viime kuukausien aikana.

Ojalan mukaan osastolla on esimerkiksi nykyään paikalla aiempaa useammin erikoislääkäri, jolta kätilöt saavat apua potilaiden hoidossa, ja kätilöille on myös alettu tarjota entistä enemmän täydennyskoulutusta.

Osastolla on lisäksi käynyt ulkopuolinen konsultti, joka on auttanut kehittämään työyhteisöä ja miettimään, miten työskentelyä saataisiin kätilöille vähemmän kuormittavaksi.

OYS on myös ottamassa käyttöön uutta potilastietojen kirjaamista nopeuttavaa mobiilijärjestelmää, jonka senkin pitäisi vähentää kätilöiden työtaakkaa.

– Toiminnan kehittämisen eteen on lyöty monelta taholta päitä yhteen, ja parempaan suuntaan on menty, Kati Ojala arvioi.

Kätilöillä kuitenkin yhä kuormitusta

Samansuuntainen käsitys on kätilöitä edustavalla luottamusmiehellä.

Terveysalan ammattijärjestön Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueluottamusmiehen Jouni Hackzellin mukaan työnantajan tekemät muutokset ovat vieneet asioita vierihoito-osastolla eteenpäin.

Se on näkynyt luottamusmiehen suuntaan muun muassa siten, että kätilöiltä on tullut hänelle tänä keväänä selvästi vähemmän yhteydenottoja kuin esimerkiksi viime vuoden lopulla.

Kokonaan ongelmat eivät kuitenkaan vaikuta vielä väistyneen.

Hackzellin mukaan vierihoito-osaston työntekijöillä on edelleen paikoin vaikeuksia jaksaa työssä, ja erityisesti runsas sijaisten käyttö osastolla kuormittaa vakituisia työntekijöitä.

– On ollut esimerkiksi tilanteita, että osaston seitsemästä hoitajasta vain kaksi on ollut vakituisia työntekijöitä. Sijaiset eivät ole pystyneet hallitsemaan töitä aivan samalla tietotaidolla kuin vakituiset, mikä kuormittaa niin sanottuja vakkareita, Jouni Hackzell kuvailee.

Luottamusmies pitää tärkeänä, että osaston toiminnan kehittämistä jatketaan ja ongelmia ratkaistaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, työntekijöitä kuulemalla.

Sairaalalta vaadittu lisäselvitystä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on omalta osaltaan penkonut OYSin vierihoito-osaston tilannetta menneenä keväänä. Avi on esimerkiksi pyytänyt sairaalalta osaston toimintaan liittyviä kirjallisia tietoja ja käynyt myös tarkastamassa tilanteen paikan päällä maaliskuussa.

Avin sosiaali- ja terveyspuolta johtavan yksikön päällikön Pirjo Mäkeläisen mukaan esiin ei ole tullut selvää osoitusta siitä, että potilasturvallisuus olisi ehtinyt vaarantua vierihoito-osastolla, mutta tavallista tiiviimpää valvontaa päätettiin silti jatkaa.

– Vierihoito-osaston tilanne edellyttää yhä jatkoselvittelyä ja seurantaa, Mäkeläinen sanoo.

Mäkeläisen mukaan sairaalassa tehdyt muutokset ovat vähentäneet osaston potilasturvallisuusriskiä, mutta ne yksinään eivät riitä virastolle.

Avi haluaa vielä muun muassa selvittää, onko osastolla varmasti henkilökuntaa riittävästi ja miksi siellä käytetään niin paljon sijaistyövoimaa. Pirjo Mäkeläinen sanoo, että sijaistyövoiman runsas käyttö on mahdollinen riski potilasturvallisuudelle, sillä sijaiset eivät välttämättä tiedä ja tunne osaston toimintakäytäntöjä yhtä hyvin kuin vakituiset työntekijät.

OYSin Kati Ojala sanoo, että hänen käsityksensä mukaan vierihoito-osastolla ei ole käytetty pitkäaikaisia sijaisia sen enempää kuin muillakaan osastoilla. Sen sijaan äkillisissä tilanteissa lisätyövoimaa kutsutaan osastolle töihin, mutta käytäntö on Ojalan mukaan sairaalassa normaali.

Ojala sanoo, että kokonaistilannetta tullaan kuitenkin näiltäkin osin vielä selvittämään OYSissa tarkemmin, koska avi kiinnitti asiaan huomiota.

Työntekijöiden määrää punnitaan vielä

Oulun yliopistollisella sairaalalla on syyskuun loppuun asti aikaa antaa aville lisäselvitys tilanteesta. Lopullisen valvontapäätöksen kätilöiden aiemmin tekemään kanteluun virasto antaa vasta sen jälkeen.

Avin Pirjo Mäkeläisen mukaan osastolle on kuitenkin turvallista mennä potilaaksi milloin vain, sillä akuuttia uhkaa ei ole tullut esille.

OYSin synnytysten, naistentautien ja genetiikan vs. vastuualuejohtajan Kati Ojalan mukaan sairaalassa oli alunperin tarkoitus kartoittaa kevään aikana vierihoito-osaston hoitajamäärää tekemällä uusi henkilömitoitus, mutta työ jäi koronaepidemian takia kesken.

Ojalan mukaan tämä työ tullaan tekemään näillä näkymin syksyllä, ja avin selvityspyyntöön vastataan määräajassa.

– Me laskemme ja arvioimme vielä kerran, onko hoitajamäärä osastolla varmasti riittävä. Jos se ei ole, mietimme, mikä siihen on neuvoksi.

Keskustelu on auki 25. kesäkuuta kello 23:een saakka.