Vuosaaresta löytyi runsaasti rauhoitettua lahokaviosammalta

Arvokkaimmat elinympäristöt ovat Mustavuoressa ja Uutelassa.

sammalet
Lahokaviosammal on luontokartoittaja Olli Mannisen mukaan kohtalaisen helppo tunnistaa. Lahopuiden pinnalla kasvava laji on noin 2 cm korkea.
Lahopuiden pinnalla kasvava laji on noin kaksi senttiä korkea.Olli Manninen

Helsingin kaupungin kartoituksessa Vuosaaresta löydettiin noin 4 000 rauhoitetun lahokaviosammaleen kasvupaikkaa.

Eniten lahokaviosammalta löytyi Mustavuoresta ja Uutelasta. Elinympäristöjen laajuus on yhteensä noin 193 hehtaaria.

Laji on viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, mutta viime aikoina sen tunnettu levinneisyys on laajentunut huomattavasti.