Eduskunnan täysistunnossa käsitellään tänään sitä, saako valtakunnansyyttäjä syyttämisluvan perussuomalaisten Mäenpään vieraslajipuheista

Asiasta äänestetään perjantaina.

Syytesuoja
Juha Mäenpää haastateltavana.
Juha Mäenpään puheenvuorosta tehtiin Helsingin poliisille neljä rikosilmoitusta. Arkistokuva kesäkuulta 2019.Karoliina Simoinen / Yle

Eduskunnan täysistunnossa aletaan tänään käsitellä perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta sitä, murretaanko perussuomalaisten Juha Mäenpään syytesuoja. Istunto alkaa kello 12.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta lupaa syytteen nostamiseen Mäenpäätä vastaan. Syyttämislupa vaatii taakseen viisi kuudesosaa kansanedustajista, joten perussuomalaisten ryhmä pystyy estämään sen tarvittaessa yksin.

Tänään syyttämisluvasta keskustellaan, ja äänestys tapahtuu perjantain istunnossa.

Kansanedustajilla on laaja puheoikeus

Mäenpää rinnasti eduskunnan täysistunnossa vuosi sitten pitämässään puheenvuorossa turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

Puheenvuorosta tehtiin Helsingin poliisille neljä rikosilmoitusta. Esitutkinnan jälkeen poliisi katsoi, että on syytä epäillä Mäenpään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja toimitti asian syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Perustuslakivaliokunta korosti mietinnössään, ettei syyttämisluvan myöntämisessä ole kysymys kansanedustajan syyllisyyden vahvistavasta lausumasta. Eduskunta ei tutki syyllisyyskysymystä eli sitä, onko syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitettu teko luettava edustajan syyksi rikoksena, mietinnössä todetaan.

Lisäksi perustuslakivaliokunta painotti poliittisen sananvapauden merkitystä ja kansanedustajan puhevapauden laajuutta. Valiokunnan mielestä perustuslaissa turvattua kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta ei kuitenkaan ole tarkoitettu siihen, että eduskunnan valtiopäivätoimintaa käytettäisiin ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksiin.

Kansanedustajille on perustuslaissa turvattu tavallista laajempi puheoikeus, ja nyt käsittelyssä oleva tapaus linjaa osaltaan sitä, missä sen rajat kulkevat.