Kalastuksenvalvonta uusiksi Keski-Pohjanmaalla ensi kesäksi: valvojat yhteen ja toiminnalle yhteiset sävelet

Valvonta hoituu nykyään talkootyönä, mutta jatkossa ainakin matkakulut korvattaisiin.

Uusi kalastuslaki astui voimaan vuonna 2016. Sen myötä kalastuksen kokonaisvaltaisen valvonnan suunnittelu siirrettiin kalatalousalueiden hommaksi. Kuva: Yle

Kalastuksenvalvonta laitetaan uusiksi Keski-Pohjanmaalla ensi kesäksi. Uudistus piti saada aikaan jo tälle kaudelle, mutta työ on venynyt.

Tarkoituksena on koota yhteen kalastuksenvalvojat Perhon- ja Lestijoella sekä rannikolla. Samalla luodaan yhteistyömalli ja yhteiset pelisäännöt sille, miten kalastusta valvotaan ja kuinka laiminlyönteihin ja isompiin rikkomuksiin suhtaudutaan.

– Muutos vaatii enemmän pätäkkää, mutta siitä olisi apua. Jos valvonta on väljää, se ei innosta kalastajia olemaan tarkkana, sanoo Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Eero Hakala.

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueella on nyt noin 15 valvojaa, joilla on lisenssi. Valvonta on talkootyötä, mutta muutoksen myötä valvojille on tarkoitus korvata matkakulut ja mahdollisesti maksaa pientä korvausta.

– Auta armias, jos tulee tilanteita, joissa valvoja joutuu viemään asiaa eteenpäin poliisin tai jopa käräjäoikeuden kanssa. Kyllä siinä kohtaa alkaa kansalaisaktiivisuus hiipua, sanoo Hakala.

Valvonnalle lisää näkyvyyttä

Risto Salmela valvoo kalastusta Perhonjoella. Myös hänestä muutos olisi hyvästä.

– Rajat ovat paikoin kyseenalaiset ja istutuskalatkin ovat yhteisiä. Joskus voisi vaikka kulkea koko alueen Alavetelistä Möttöseen ja Halsuan Penninkijoelle, alajuoksulta ylös asti – myös valvonnan näkyvyys paranisi.

Salmelan mukaan lainkuuliaisuus on kalavesillä hieman liukuva käsite. Aina löytyy uhkapelureita ja niitä, jotka eivät velvoitteista piittaa, mutta "mahdottomia" sääntörikkomuksia alueella ei ole tullut vastaan.

Myös omavalvonta toimii: esimerkiksi naapurit ilmoittavat herkästi, jos epäilevät kulkijoita luvattomasta kalastuksesta.

Risto Salmela valvoo kalastusta Perhonjoella Vetelin osalta Porasenjokeen ja järviin. Kuva: Raila Paavola / Yle

Hoitosuunnitelma sai jatkoaikaa

Kokonaisvaltainen valvonnan suunnittelu ja koordinointi siirrettiin kalatalousalueiden vastuulle osana vesien käyttö- ja hoitosuunnitelmaa kalastuslain muuttuessa vuonna 2016.

Suunnitelman piti olla valmis tämän vuoden lopussa, mutta ministeriö antoi työlle vuoden jatkoaikaa.

Kalatalousalue ei valvo kalastusta, jollei saa osakaskunnilta siihen toimeksiantoa. Kunkin alueen pitää siis päättää, asettaako se itse valvojat vai hankkiiko työn muualta.

Viranomaiset eli poliisit, rajavartiosta tai ely-keskus valvovat vain kalastonhoitomaksun (siirryt toiseen palveluun) suorittamista.

Osakaskuntien asia taas on valvoa muita lupamaksuja ja sitä, että vesistökohtaisia ohjeita noudatetaan. Esimerkiksi Perhonjoella istutettua kalaa saa onkia vain tietyn määrän vuorokaudessa, ja sen valvonta on osakaskunnan harteilla.