Taipuisiko syöpälääke pedofilian hoitoon? Ruotsalaistutkimuksen mukaan hoito pienentäisi jo päivissä riskiä seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Pedofilian lääkehoito on Suomessa vielä vähäistä. Tutkimusta on vaikea tehdä, sillä osallistujamäärät jäävät pieniksi.

pedofilia
Käsi pitelee lääkepulloa, josta otetaan nestemäistä lääkettä lääkeruiskuun.
Jo ensimmäinen pistos Degarelixia laskee testosteronin määrän kastraation tasolle. Kuvituskuva.David Herraez / Alamy / AOP

Uusia tuloksia pedofilian lääkehoidosta on nyt saatu Ruotsista. Karoliinisen instituutin tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) selvitettiin eturauhassyövän hoidossa käytettävän Degarelix-lääkevalmisteen taipuvuutta myös pedofilian hoitoon miehillä.

Tutkimuksessa selvisi, että lääke toimi nopeana apuna, kun seksuaaliset halut olivat suurimmillaan. Degarelix oli siis kuin jarru, joka laski kehon testosteronitasot jo päivissä samoihin lukuihin kuin kastraatiossa. Tutkimuksessa riski lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön putosi merkittävästi kahden viikon aikana.

Näennäisvaikutuksen eli placebon poistamiseksi kokeen noin 50 hengen otosryhmästä puolelle annettiin lumelääkettä ja puolelle oikeaa antihormonia. Oikeaa lääkettä saaneen ryhmän tulokset olivat selvästi parempia kuin lumeryhmän.

Pedofiileja työssään hoitava HUSin oikeuspsykiatrian poliklinikan osastonlääkäri Joni Liskola kertoo, että tulokset vaikuttavat mielenkiintoisilta. Liskola on koulutukseltaan oikeuspsykiatrian erikoislääkäri.

– Vielä on vaikea sanoa, onko tutkimus uraauurtava. Tutkimuksessa puhutaan nopeavaikutteisesta lääkkeestä. Silloin hoitosuhteen tulisi olla sellainen, jossa pystytään reagoimaan nopeasti, Liskola toteaa.

Suomessa lääkehoito on vähäistä

Hoitoon päätyvät pedofiilit ovat usein kärsineet vaivasta jo pitkään – jopa vuosia, ellei vuosikymmeniä, ennen kuin etsivät itsenäisesti apua. Osa hoidettavista taas tulee suoraan vankilasta.

Liskola kertoo, että hän on kohdannut työssään myös muutamia akuutisti vaikeita tilanteita. Sellaisissa nopea lääke voisi olla jopa todella hyvä apu.

Antihormonaalisia lääkkeitä käytetään Suomessa pedofilian hoitoon vasta vähän. Liskolan mukaan tuomituista osa voi päästä hieman aiemmin koevapauteen lääkehoidon avulla.

Vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuneista vain muutamat saavat antihormonaalista lääkettä. Joskus myös mielialalääkityksellä voidaan hoitaa seksuaalisuutta ja yleistä mielialaa.

Lääkitystä käytetään erityisesti niille, joilla riski on suurin

Ruotsin tutkimuksessa pedofiilit jaettiin riskiarvion perusteella kolmeen ryhmään. Matalan tason riskiryhmään kuuluvat eivät usein tarvitse lääkehoitoa, jolleivat erityisesti itse toivo seksuaalisen vietin madaltumista.

Lääkitystä puskettaisiin erityisemmin korkean riskiryhmän pedofiileille. Ruotsalaistutkimuksessa mukana oli vain kolme korkeimman riskin potilasta, mutta alustavasti vaikuttaa siltä, että hoidon vaste oli heidän kohdallaan parempi kuin muilla.

– Lähtötilanteessa korkeimman ryhmän riskipisteet olivat muita suuremmat. Kymmenen viikon hoitojakson jälkeen heidän pisteensä laskivat jopa matalan riskin ryhmän alle. Jos tämä vaikuttaisi olevan isommalla otannalla totta, olisivat tulokset merkittäviä. Kolmesta ei kuitenkaan vielä voi tehdä johtopäätöksiä, Liskola sanoo.

Usein riski lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön kulkee käsi kädessä seksuaalivietin voimakkuuden kanssa. Suurin osa pedofiileista pystyy moraaliseen punnintaan, mutta vietti on niin vievä, että kyky säädellä käyttäytymistä häiriintyy.

Empatiakykyyn tai käyttäytymisen säätelyyn Degarelixin kaltaisilla antihormonaalisilla lääkkeillä ei voida vaikuttaa. Lääkehoidon avulla viettiä saa kuitenkin laskettua, jolloin muuta toimintaa dominoiva seksuaalisuus ei enää määrittele yhtä voimakkaasti ihmisen käytöstä.

Ensiavuksi vai pitkäaikaiseen hoitoon?

Ihmisen seksuaalinen halukkuus ei ole vakio, vaan sen määrä vaihtelee, muistuttaa Liskola. Nopea lääkitys voisi sopia juuri silloin, kun halu on voimakkaimmillaan. Vaikeutena on kuitenkin se, että silloin potilaalla pitäisi olla jo toimiva hoitokontakti tai hänen pitäisi itse ottaa yhteyttä ja kertoa ongelmastaan.

Nopealla lääkehoidolla on saatu viime vuonna hyviä tuloksia esimerkiksi masennuksen hoidossa. Ketamiini poistaa vakavan masennuksen tehokkaammin kuin mikään muu tunnettu lääkeaine. Vaikutus ei kuitenkaan kestä kuin muutamia päiviä ja toistaiseksi ei vielä tiedetä, sopisiko ketamiini pitkäaikaiseksi hoidoksi.

"Usein antihormonaalinen lääkitys kestää vuosia. Mielenkiintoista olisi nähdä, miten tämä hoito vaikuttaa pitkäaikaisesti. Lääke on nopeampivaikutteinen kuin tavallinen lääkitys, mutta tarkoittaako se, että sitä voi käyttää vain akuuttilääkkeenä?"

Joni Liskola, oikeuspsykiatrian erikoislääkäri

Liskola ymmärtää vertauksen ketamiiniin, mutta muistuttaa kuitenkin, että masennus ja pedofilia ovat sikäli huonoja vertailtavia, että pedofiliasta ei nykytiedon mukaan voi parantua.

– Usein antihormonaalinen lääkitys kestää vuosia. Mielenkiintoista olisi nähdä, miten tämä hoito vaikuttaa pitkäaikaisesti. Lääke on nopeampivaikutteinen kuin tavallinen lääkitys, mutta tarkoittaako se, että sitä voi käyttää vain akuuttilääkkeenä?

On mahdollista, että Ruotsin tutkimukset jatkuvat pitkälläkin tähtäimellä, sillä 58 prosenttia osallistujista halusi jatkaa lääkitystä myös tulevaisuudessa.

Degarelix-molekyyli.
Degarelix-molekyyli. Valmistetta käytetään testosteronin laskemiseen kivessyövän hoidossa.molekuul.be / Alamy / AOP

Uusia lääkekokeita voidaan harkita myös Suomessa

Pedofilian hoidossa on aloitettu erilaisia projekteja Suomessa. Yksi niistä on Sexpon SeriE-hanke (siirryt toiseen palveluun), jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä seksuaalirikoksia, kouluttaa ammattilaisia pedofiilien kohtaamiseen ja auttaa lapsista kiinnostuneita saamaan hoitoa.

HUSin oikeuspsykiatrian poliklinikalla tehdään tutkimuksia ihmisille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista ajatuksistaan tai tarvitsevat hoitoa ongelmaan. Hoito vaatii erityistä asiantuntemusta, sillä se ei istu yleispsykiatriaan helposti.

Liskola on miettinyt myös uusien lääkekokeiden aloittamista.

– Meillä otosmäärät ovat kuitenkin vielä pieniä. Puhumme kymmenistä potilaista, mutta esimerkiksi sadan potilaan saaminen kokeeseen on todella vaikeaa. Osa potilaista kuuluu matalaan riskiryhmään, eivätkä siksi välttämättä edes tarvitsisi lääkehoitoa.

Jos tutkimuksiin saataisiin teoista tuomittuja, usein siis korkeampaan riskiryhmään kuuluvia, niin myös lääkekokeista saataisiin entistä hyödyllisempiä.

Liskolan mukaan myös korkean riskiryhmän potilaat ovat useimmiten hyvin motivoituneita hoitoon: he eivät halua enempää ongelmia ja ovat valmiita tekemään sen eteen melkein mitä vain.

Olosuhteiden muuttaminen on myös tärkeä osa hoitoa, sillä vaikkapa taloudelliset, mielenterveydelliset tai sosiaaliset ongelmat voivat kasvattaa riskiä kontrollin menettämiseen.

Usein elämänlaadun parantuminen vaikuttaa siihen, että ajatukset eivät muutu teoiksi.

Kumpi laitetaan etusijalle, hoito vai rangaistus?

Nykyisellään yleisimmät hoitomuodot pedofiliaan lähtevät terapiasta. Seksuaaliterapia on usein hyvä ja yleinen hoitomuoto. Usealla taustalla on myös muita psykiatrisia häiriöitä, joiden hoito voi tuoda apua myös parafiliaan.

Läheskään kaikkia lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneitä ei kuitenkaan voida diagnosoida pedofiileiksi. Joskus taustalla voi vaikuttaa esimerkiksi epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, jonka hoitamisessa on erilaisia haasteita kuin pedofilian.

Ennaltaehkäisevä hoito on erityisen tärkeää, sillä siitä hyötyvät sekä pedofiilit että yhteiskunta.

Kymmenettuhannet suomalaiset kokevat ainakin jonkin verran seksuaalista mielenkiintoa esiteini-ikäisiin. Suurin osa ei ikinä kuitenkaan vie ajatuksiaan toimintaan. Heille pedoflia on usein henkilökohtainen, syvästi vaiettu tuska ja häpeä.

Seksuaalirikosten uusintaprosentti on myös melko matala. Esimerkiksi raiskausrikoksissa uusijoita on suhteessa vähemmän kuin rattijuopumuksissa, pahoinpitelyissä ja henkirikoksissa.

Liskolan mukaan rangaistusten koventaminen ei välttämättä tuo hyötyä yhteiskunnalle. Vaakakupissa painaa enemmän tehokas ja tarkoituksenmukainen hoito. Se ei kuitenkaan tarkoita rikoksen hyväksymistä tai siihen syyllistyneiden puolustelua, vaan tarkoituksena on kannustaa hakeutumaan hoitoon mahdollisimman aikaisin.

Juttua korjattu 1.7.2020 kello 10. Degarelixia käytetään tutkimusartikkelin mukaan eturauhassyövän hoidossa, ei kivessyövän.

Lue myös:

Arvio: Suomessa 40 000 miestä on kiinnostunut seksuaalisesti alle 16-vuotiaista – "tyypillistä pedofiiliä" ei ole