Oriveden kaupunki rikkoi tasa-arvolakia kaavoituspäällikön valinnassa – nyt korjataan jälkiä

Valittaja pyytää Oriveden kaupungilta tasa-arvolain mukaista hyvitystä.

Tasa-arvo työelämässä
Kartta
Mari Siltanen / Yle

Oriveden kaupunki joutuu korjaamaan jälkiään kaavoituspäällikön viran täytössä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan kaupunki menetteli tasa-arvolain vastaisesti syksyllä 2018.

Oriveden kaupunki lakkautti tuolloin entiset maankäyttöinsinöörin ja maankäyttöteknikon virat. Tilalle perustettiin kaavoituspäällikön ja kaavasuunnittelijan virat.

Kaavoituspäälliköksi nousi maankäyttöteknikkona toiminut Seppo Tingvall. Maankäyttöinsinöörinä työskennellyt Päivi Valkama siirrettiin kaavasuunnittelijaksi.

Valkama teki Tingvallin virkasiirrosta oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus hylkäsi. Valkama valitti tästä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka antoi ratkaisunsa huhtikuussa.

Orivesi ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä

Hallinto-oikeuden mukaan Seppo Tingvallin siirtäminen kaavoituspäällikön virkaan on tasa-arvolain vastainen ja on syntynyt syrjintäolettama.

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto puolustaa lähes kahden vuoden takaista henkilövalintaa.

– Emme tehneet valintaa sukupuolen perusteella vaan hakijan henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.

Oriveden kaupunki ei kuitenkaan hakenut valituslupaa. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Valkama vaatii hyvitystä

Samalla kumoutui Seppo Tingvallia koskeva virkasiirtopäätös. Se tarkoittaa sitä, että Oriveden kaupunki joutuu käsittelemään asiaa uudelleen.

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että Seppo Tingvall siirretään uudelleen kaavoituspäällikön virkaan. Tingvall on hoitanut tehtävää tähänkin asti, mutta välivaiheessa sijaisena.

Virkasiirrosta valittanut Päivi Valkama ei halua kommentoida asiaa. Valkama irtisanoutui Oriveden kaupungilta marraskuussa 2018.

Kaupunginjohtaja Juha Kuusiston mukaan Valkama on jättänyt tasa-arvolain mukaisen hyvityspyynnön. Kuusisto ei kerro tarkemmin, millaisesta korvauksesta olisi kyse. Kuusiston mukaan ratkaisua voidaan hakea sopimalla tai käräjöimällä.

Juttua korjattu 30.6.2020 klo 10.37: Kaupunginjohtaja Juha Kuusiston sitaatissa ilmaus "emme tehneet valintaa tasa-arvon perusteella" vaihdettu ilmaukseen "emme tehneet valintaa sukupuolen perusteella".