Ely-keskus: Suomen Hyötytuulen pitää kiinnittää enemmän huomiota merituulipuiston ruoppauksiin

Merituulipuisto
vioittunut tuulivoimala
Suomen Hyötytuuli

Varsinais-Suomen ely-keskus toivoo Suomen Hyötytuulelta tarkempia selvityksiä Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeessa.

Tarkennusta tarvitaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tuulivoimaloiden ja kaapeleiden vaatimista ruoppauksista ja läjitysvaihtoehdoista.

Suunnitelmien mukaan Suomen Hyötytuuli rakentaa tuulipuiston, joka sisältää 40 – 45 tuulivoimalaa. Niiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11 – 16 megawattia.

Alue sijaitsee Porin edustalla merialueella. Etäisyys Tahkoluotoon on noin 4 kilometriä. Porin keskustaan on noin 30 kilometriä.

Sähkönsiirto Tahkoluotoon toteutetaan merikaapeleilla.

Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle 22 lausuntoa ja 8 kommenttia. Ely-keskuksen antamassa lausunnossa arviointiohjelmaa pidettiin riittävänä.

Vaikutusten arvioinnin painopistealueiksi on arviointiohjelmassa asetettu erityisesti vaikutukset vesiympäristöön, lintuihin ja maisemaan.