Finanssiala tyytyväinen lainakaton muutokseen – OP: Merkitystä asiakkaille, joilta puuttuu etukäteissäästöjä

Kotitalouksien pelättiin velkaantuvan liikaa, mutta nyt asuntomarkkinoita halutaan koronakriisin takia vauhdittaa.

Asuntolainan lainakatto
kauppakirja asunnon pöydällä
Asuntokauppa halutaan vauhdittaa nostamalla lainakatto ennalleen.AOP

Finanssivalvonta (Fiva) palauttaa asuntolainojen lainakaton 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnon ostajille. Fiva kertoo haluavansa tukea asuntomarkkinoiden toimintaa, kun koronakriisi on muuttanut taloustilannetta.

– Nykyisessä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on tärkeää tukea rahoituksen välittymistä reaalitalouteen. Kotitalouksiin sovellettavan enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle tukee osaltaan asuntomarkkinoiden toimivuutta, sanoo johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen tiedotteessa.

Asuntolainojen lainakatto on ollut 85 prosentissa Fivan kiristettyä vaatimuksiaan, jotta kotitaloudet eivät velkaantuisi liikaa.

Fiva muistuttaa, että lainanottajien maksukyvyn huolellinen arviointi on edelleen asuntoluottoja myönnettäessä erityisen tärkeää.

Koronakriisin vaikutukset reaalitalouteen ovat merkittävät, Fiva painottaa. Epävarma taloustilanne on vähentänyt asuntokauppoja sekä kotitalouksille myönnettyjen uusien asuntolainojen määrää. Asuntomarkkinoilla ei ole nähtävissä ylikuumenemisen uhkaa.

Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus on Fivan mukaan edelleen keskeinen rahoitusjärjestelmän rakenteellinen haavoittuvuus, jonka hallintaan tulee kiinnittää pidemmällä aikavälillä huomiota. Enimmäisluototussuhteen palauttamisella tuetaan taloutta akuutissa kriisissä.

Fiva ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille lainakaton nostosta huolimatta.

Asunnon vaihto helpottuu

Etujärjestö Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattilan mukaan päätöksellä on merkitystä erityisesti asunnon vaihtajille.

– Oikeansuuntainen signaali, tässä tilanteessa on hyvä, että poistetaan rajoitukset Suomen sisäiseltä muuttamiselta. On tärkeää, että työvoima liikkuu mahdollisimman jouhevasti paikasta toiseen.

Mattila katsoo, että velkaantumisriskin sijaan nyt päädyttiin huomioimaan enemmän talouden tukemista.

– Tämä on tasapainoilua jonka viranomaiset joutuvat miettimään. Missä määrin painotetaan velkaantumisriskiä, missä määrin sitä että työvoima liikkuu, Mattila pohtii.

Finanssiala uskoo, että päätös voi helpottaa muuttamista kasvukeskuksiin, joissa asuntojen hinnat ovat usein muuta maata korkeammat.

OP:n johtaja: Suomalaisten taloustaidot kohentuneet

Pankkiryhmä OP:n liiketoimintajohtaja Harri Nummela katsoo muutoksen tuovan tukea asuntomarkkinoille.

– Tällä on merkitystä erityisesti niille asiakkaille, joilla on maksukykyä, mutta ei tarpeeksi muita vakuuksia tai omia etukäteissäästöjä.

Nummela näkee kotitalouksien velkatilanteen olevan hallinnassa, ja asiakkailla on hyvä käsitys oman taloutensa lainanmaksukyvystä. Pankit kartoittavat myös asuntolainan ottajien tilanteen perusteellisesti.

– Minusta suomalaisten oman talouden hallinnan taito on kovasti kasvanut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Tämä koskee niin lainanottoa kuin säästämistä ja sijoittamista.

Lue myös:

Lainakaton kiristäminen on näkynyt asuntolainoissa vain vähän – ”Joillain ei ole ollut varaa ostaa juuri sellaista asuntoa kuin haaveissa alun perin oli”