Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, joka liittyi Mustasaaren ja Vaasan liitoskäsittelyyn

Valtuutettu valitti hallinto-oikeuteen Mustasaaren valtuuston tavasta käsitellä kiireellisenä liitosasia Vaasan kanssa, vaikka sitä ei ollut esityslistalla.

kuntapolitiikka
Mustasaaren kunnanvaltuutettuja 2.4.2019
Jarkko Heikkinen / Yle

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Mustasaaren kunnanvaltuuston päätöksestä ottaa kuntaliitosasia käsiteltäväksi kiireellisenä huhtikuisessa kokouksessa.

Mustasaaren kunnanvaltuusto päätti huhtikuun alussa hylätä kuntaliitosaikeet Vaasan kanssa. Kunnanhallituksen esitys valtuustolle oli, ettei liitoksesta päätettäisi vielä, vaan asia tulisi palauttaa jatkovalmisteluun. Asia ei ollut kyseisen kokouksen esityslistalla, mutta se otettiin kuitenkin valtuustossa käsittelyyn kiireellisenä äänestyksen jälkeen.

Valtuutettu Kari Hietamäki (Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö) jätti asiasta valituksen, koska ei pitänyt sitä kuntalain mukaisena. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan ollut samaa mieltä. Sen mukaan valtuusto voi käsitellä asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asia on kiireellinen.

Lue myös: Mustasaaren kuntaliitospäätöksestä valitus hallinto-oikeuteen