Massiivisen moottoriurheilukeskuksen rakentaminen Äänekoskelle tyssäsi hallinto-oikeuteen – kaupunki hankki maat liian kalliilla ja vuokrasi liian halvalla

Äänekoskelle on vuosia viritelty lähes 40 hehtaarin laajuista moottoriurheilukeskusta

hallinto-oikeus
Janne Viitikko
Keskukseen suunniteltiin muun muassa rallicrossia.Toni Ollikainen / AKK

Äänekoskelle suunniteltu moottoriurheilukeskus ei näytä toteutuvan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Äänekosken kaupungin vuoden 2018 päätöksen, joilla kaupunki hankki omistukseensa moottorikeskukselle tarkoitetun 38 hehtaarin maa-alueen.

Valituksen Äänekosken päätöksistä tekivät yksityishenkilöt. Valituksen perusteluina olivat, että maakauppa toteutettiin alihintaan ja että vuokrasopimus rikkoi markkinaehtoisen toiminnan tuen sääntelyä ja valtiontukimääräyksiä.

Valittajat: kauppa- ja vuokrasopimus eivät markkinaehtoisia

Kauppa tapahtui osin maanvaihtona ja osin rahana. Valittajien näkemyksen mukaan kaupunki arvioi vaihdossa antamansa maan arvon liian alhaiseksi ja saamansa maan arvon liian korkeaksi.

Valittajat vaativat myös, että Äänekosken päätös kaupungin ja moottoriurheilutoimijoiden välisesä vuokrasopimuksesta kumotaan. Valituksen mukaan vuokrasopimus ei ollut markkinahintainen, sillä vuokrakaudelta kertyvä tulo ei kattaisi maan hankinnan hintaa.

Koska vuokrasopimus oli alihintainen, loppuosa oli valittajien mukaan kaupungin tukea vuokralaisille. Koska vuokralaiset olivat ryhtymässä harjoittamaan taloudellista toimintaa, tuki rikkoisi markkinaehtoiseen toimintaan liittyvää sääntelyä

Suunniteltu moottoriurheilukeskus on myös niin iso, että se on pohjoismaisessakin mittakaavassa merkittävä. Tästä syystä vuokratuki olisi valittajien mukaan ollut myös valtiontukisäännösten vastaista, sillä se voisi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Oikeus: maan arvoa ja tukisäännöksiä ei selvitetty

Hallinto-oikeuden mukaan Äänekoski ei ollut luotettavasti selvittänyt kauppaan liittyvien maa-alueiden käypiä arvoja eikä selvittänyt alueen käypää vuokratasoa. Oikeus katsoi, että sopimuskumppanit saattavat saada kaupungilta valikoivaa taloudellista etua, jota ne eivät tavanomaisilta markkinoilta saisi.

Oikeuden mukaan koska moottoriurheilukeskuksia on myös muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa, ja toimijoiden tukihakemuksessa on mainittu keskuksen kansainvälisestikin merkittävä koko ja ulkomaiset asiakkaat, kyse saattaa olla valtiontuesta.

Äänekosken kaupunki ei ole ennen päätöksentekoaan selvittänyt valtiontukimääräysten soveltuvuutta, joten on mahdollista, että päätökset rikkovat Euroopan unionin tukisopimuksia.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus yhtyikin valittajien näkemyksiin ja kumosi Äänekosken kaupungin maakauppa- ja vuokrasopimuspäätökset.