Museovirasto inventoi arkeologisia kohteita kesän aikana Pohjanmaalla

Valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita inventoidaan kesän aikana Pohjanmaalla.

arkeologia
Muinaishauta
Muinaishauta Etelä-PohjanmaallaYle Pohjanmaa

Museovirasto inventoi valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita kesän aikana Pohjanmaalla. Tavoitteena on valita arkeologisista kohteista ne, jotka yhdessä parhaiten edustavat Suomen menneisyyttä eri aikakausina.

Valitut kootaan luetteloon, johon tulee tämänhetkisen arvion mukaan reilu tuhat kohdetta eri puolilta Suomea. Valitut saavat tietyn statuksen, joka muun muassa auttaa huomiomaan ne kaavoituksessa.

Suomessa on Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan noin 55 000 arkeologista kohdetta, joista lähes 35 000 on muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Näistä noin 4 500 on otettu tarkempaan analyysiin, ja niistä kolmannes on valittu ehdokaslistalle, joista lopulliset valinnat tehdään.

Valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita (VARK) on nyt tarkastettu hiukan yli 700. Kuluvan kesän aikana tarkastuksia tehdään pääosin Pohjanmaan eri maakunnissa sekä Lapissa ja Tornionjokilaaksossa.

Myös vedenalaisista tarkastuksista valtaosa tehdään vuoden 2020 aikana. Muualla Suomessa tehdään lähinnä pieniä täydentäviä tarkastuksia.