Hyppää sisältöön

Suomalaisissa järvissä elää lukuisia hyödyllisiä vesikasveja – Testaa, tunnistatko mökkirantasi kaislat, kilpukat ja vidat?

Tämä kesä on suosinut järvien vesikasveja. Esimerkiksi järvisätkin on kukkinut runsaasti.

Vesikasvit ovat olennainen osa järviluontoa, ja osa vesikasveista on hyvinkin tärkeää säilyttää paremman veden laadun sekä järven eliöstön elinolosuhteiden turvaamiseksi. Kuvassa raate. Kuva: Vesijärvisäätiö

Suomalaisten mökkirantojen vesistöt ovat tänä kesänä tulleet monille tutuksi. Vesikasvit ovat tärkeä osa monimuotoista järviluontoa.

Tunnetko sinä suomalaiset vesikasvit, oman lähivesistösi tai mökkirantasi asukit? Testaa tietosi lopussa olevan testimme avulla.

Ihminen on toimillaan nopeuttanut rantojen muuttumista. Liiallinen umpeenkasvu on tietysti haitallista rantojen virkistyskäytön ja järviluonnon kannalta. Vesikasvillisuutta on kuitenkin monenlaista, joten on tärkeä erottaa vieraslajit kuten isosorsimo luontaisista vedenlaadun parantajista.

Asukkaiden ja virkistyskäyttäjien kannattaa valita oikea toimintatapa sen mukaan, millaisesta vesikasvillisuudesta on kyse. Tavoitteena ei ole koskaan poistaa kaikkea kasvillisuutta.

Viisi hyvää syytä, miksi vesikasveja kannattaa vaalia

Vesikasvit käyttävät kasvuunsa ojista ja maalta tulevia ravinteita ja ehkäisevät aaltojen aiheuttamaa rantojen eroosiota sekä sitovat juurillaan järven pohjan maa-aineksen paikoilleen.

Vesikasvit ovat myös tärkeitä sinileväkukintojen ehkäisyssä. Ne suojaavat ja auttavat veden pysymistä kirkkaana.

– Oleellista on, että vesikasveista on luonnolle yleensä hyötyä ja veden tilalle erityisesti. Eli olisi kiva, jos ihmiset tykkäisivät vesikasveista ja lähtökohtaisesti poistaisivat vain sen verran kuin rannan virkistyskäyttö vaatii., sanoo viestintäasiantuntija Irma Peltola Vesijärvisäätiöstä.

Vesikasvit antavat suojaa myös linnuille, kaloille ja erilaisille vesieliöille. Pohjaan juurtuvat kasvit sitovat pohja-aineksen paikoilleen, jotta se ei tuulen vaikutuksesta nouse veteen samentaen sitä.

Uposkasvillisuus kilpailee ravinteista levien kanssa ja tarjoaa leviä kuluttavalle eläinplanktonille suojapaikan saalistajia vastaan.

Jos liiallisista vesikasveista on haittaa virkistyskäytön kannalta, on kasvilajin tunnistaminen tärkeää. Eri kasveja torjutaan eri tavoin ja väärä tapa voi jopa lisätä kasvua.

Tässä testissä voit tutkia, miten hyvin tunnet vesikasvimme

Tämän testin kokoamisessa on käytetty hyväksi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön kokoamaa sähköistä opasta Vesikasvit ja rannanhoito. Valokuvat ovat Suvi Mäkelän ja Lasse Tuomisen sekä Vesijärvisäätiön.

Lue lisää: Pikkulimaskan viljely on kiertotaloutta (siirryt toiseen palveluun)