Hallinto-oikeus kumosi Napinkulman asemakaavan: Vaikutukset Imatran kaupunkikuvaan arvioitu puutteellisesti

Hallinto-oikeus kävi tutustumassa kaava-alueeseen paikan päällä.

maankäytön suunnittelu
Kuusikerroksinen kerrostalo, jossa paljon lasia julkisivussa.
Imatran Napinkulmaan on soviteltu kuusikerroksista asuin- ja liiketaloa.Imatran kaupunki

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Imatran Napinkulman asemakaavan.

Kaavan vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön on hallinto-oikeuden mukaan arvioitu puutteellisesti.

Myös maanomistajien kohtelu on ollut puutteellista.

Heille olisi pitänyt paremmin selvittää vastaavan rakentamisen määrän ja kerrosluvun lisäämisen mahdollisuudet ja vaikutukset.

Napinkulman asemaaavasta jätettiin kaksi valitusta. Hallinto-oikeus kävi tutustumassa kaava-alueeseen Imatralla paikan päällä.

Imatran kaupungintalolla mietitään nyt mahdollisen valitusluvan hakemista korkeimmalta hallinto-oikeudelta.