Laivamatkustajat halutaan pitää jatkossakin lähellä Helsingin keskustaa – Tuore selvitys puoltaa keskustasatamia, mutta ratkaistavana on vielä liikenneruuhkat

Selvityksessä kartoitettiin kolmea eri vaihtoehtoa siitä, mihin satamiin matkustajaliikenne tulisi tulevaisuudessa keskittää.

Laivamatkustajien Helsinkiin tuomaksi taloudelliseksi hyödyksi on arvioitu noin 700 miljoonaa euroa vuodessa. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Helsingin satamien tulevaisuutta kartoittavan selvityksen mukaan matkustajaliikenteen säilyminen keskustan satamissa olisi paras vaihtoehto sekä Helsingin kaupungin elinvoiman että sataman liiketoiminnan kannalta.

Selvityksen esitelleen ja jo aiemmin matkustajaliikenteen siirtämistä Vuosaareen vastustaneen Helsingin Sataman toimitusjohtajan Ville Haapasaaren mukaan merimatkailussa vaivaton pääsy kaupungin keskustaan on merkittävä vetovoimatekijä.

Vuosaaren satama on toimiva rahtisatamana, mutta se ei olisi yhtä vetovoimainen vaihtoehto matkustajille kuin Katajanokka, Eteläsatama tai Länsisatama.

– Keskustaan saapuvat matkailijat ovat olleet Helsingin strateginen valinta elävän keskustan hyväksi, Haapasaari sanoo.

Pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan satamia koskevia linjauksia olisi hyvä saada aikaan jo kuluvan valtuustokauden aikana.

Hän kuitenkin korostaa, että satamia koskeva ratkaisu on moniulotteinen ja sitä pitää pohtia tarkasti.

– Pidän tärkeänä, että tämän valtuustokauden aikana tehdään ainakin periaatepäätös siitä, että mihin suuntaan mennään. On mahdollista, että sen jälkeenkin tarvitaan selvityksiä ja pohdintoja, mutta periaatteellinen ratkaisu päävaihtoehdosta olisi hyvä tehdä, Vapaavuori sanoo.

Länsisatama vaatisi uuden tunnelin

Selvityksessä kartoitettiin kolmea eri vaihtoehtoa. Haapasaaren mukaan selkeästi paras vaihtoehto satamatoiminnoille olisi siis säilyttää laivaliikenne Helsingin keskusta-alueella nykymallin mukaisesti.

Satamatoimintojen säilyttäminen keskustassa ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Tämä ratkaisu merkitsisi kaupungin keskustan liikenteen sujuvuusongelmien jatkumista ja jopa pahenemista. Keskustasatamien säilyttäminen vaatisikin kaupungilta päätöksiä liikenteen sujuvoittamiseksi.

Ruuhkien ja liikenneongelmien hillitsemiseksi on kaavailtu useitakin ratkaisuja, kuten keskustatunnelia, jotka eivät ole kuitenkaan edenneet kaupungin päätöksenteossa.

Selvityksen mukaan toiseksi paras vaihtoehto olisi keskittää laivaliikennettä Jätkäsaaren Länsisatamaan nykyistä enemmän, mutta tässäkin vaihtoehdossa edessä olisi liikenneruuhkien ratkaiseminen.

Liikenneongelmien hillitsemiseksi tarvittaisiin uusi tunneli, jonka hinta olisi noin 200 miljoonaa euroa. Laivamatkustajien määrän ennakoidaan tässä vaihtoehdossa vähenevän noin kuutisen prosenttia nykyiseen keskustasatamien vaihtoehtoon verrattuna.

Jätkäsaareen on tulossa vuoteen 2030 mennessä kaikkiaan noin 20 000 asukasta ja 6 000 työpaikkaa. Jätkäsaaren Länsisatama on jo nyt Suomen vilkkaimpia matkustajaliikennesatamia.

Matkustajaliikenteen keskittäminen Vuosaareen olisi selvityksen mukaan selkeästi huonoin kolmesta tutkitusta vaihtoehdosta, vaikka sitä on pidetty yhtenä ratkaisuna Länsisataman aiheuttamiin ruuhkiin.

Vuosaareen pitäisi rakentaa matkustajaterminaali

Vuosaaren sataman laajentamista koskeva vaihtoehto vaatisi mittavia investointeja, kuten metron jatkoyhteyden Vuosaaren satamaan. Metrostakin huolimatta matkustajamäärien arvioidaan laskevan tässä mallissa jopa 20 prosenttia keskustasatamiin verrattuna.

Helsingin Sataman toimitusjohtajan Ville Haapasaaren mukaan Vuosaarta kokeva skenaario edellyttäisi myös satama-alueen laajentamista herkän Natura-alueen vaikutuspiirissä.

– Vuosaarta koskeva skenaario on selkeästi selvitetyistä heikoin, Haapasaari sanoo.

Selvityksen mukaan myös laivaliikenteen päästöt lisääntyisivät tässä ratkaisussa pidentyneen reitin myötä.

– Vaihtoehto on liiketaloudellisesti ja kaupungin strategiatavoitteiden kannalta haasteellinen, Haapasaari toteaa.

Selvityksen mukaan Vuosaaren sataman laajentamisen kustannukset olisivat noin 700 miljoonaa euroa. Haapasaari sanoo, että Vuosaareen olisi käytännössä rakennettava uusi matkustajaterminaali, jos matkustajaliikennettä keskitettäisiin sinne.

Satamien tulevaisuutta koskeva selvitys tehtiin pormestari Jan Vapaavuoren pyynnöstä. Vapaavuori pyysi viime marraskuussa Helsingin Satamaa kartoittamaan vaihtoehtoja satamatoimintojen järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Helsinki on ollut Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama

Selvityksessä tarkasteltiin siis kolmea eri vuoteen 2040 ulottuvaa vaihtoehtoa liikenne- ja matkustusennusteiden, asiakasnäkemyksien, investointitarpeiden ja teknologisen kehityksen näkökulmasta.

Samaan aikaan Helsingin Sataman oman selvityksen rinnalla toteutettiin ja esiteltiin myös ulkopuolinen selvitys, jonka olivat toteuttaneet konsulttiyritys Longscale Oy sekä Oulun ja Turun yliopistot. Selvitysten tulokset ja päätelmät olivat täysin samansuuntaisia.

Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari toteaa, että selvitykset on tehty keskustelun ja pohdintojen pohjaksi.

– Helsingin Sataman merkitys pääkaupunkiseudun elinvoimalle ja koko Suomelle on tärkeä. Nämä selvitykset antavat pohjan keskustelulle ja poliittiselle päätöksenteolle, Haapasaari summaa.

Helsinki on ollut Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Viime vuonna sataman kautta kulki 12,2 miljoonaa matkustajaa. Linjaliikenteen matkustajista valtaosa kulki Helsingin ja Tallinnan välillä ja heistä suurin osa Länsisataman kautta.

Laivamatkustajien Helsinkiin tuomaksi taloudelliseksi hyödyksi on arvioitu noin 700 miljoonaa euroa vuodessa.

Lue myös: