Keminmaan kuntapolitiikassa alkukesä on mennyt luottamuspulaa ruotiessa

Kunnanhalllituksen puheenjohtajiston erottamisasiaa valmistellut tilapäinen valiokunta on saanut työnsä tehtyä.

kuntapolitiikka
Keminmaan vanha kunnanvirasto.
Keminmaan kuntapolitiikassa on ollut myrskyisää.Antti Heikinmatti / Yle

Keminmaassa vireillä ollut menettely kunnanhallituksen puheenjohtajiston erottamiseksi on edennyt loppukevään ja kesän aikana. Viimeiset lausunnot on saatu ja tilapäinen valiokunta on koolla asian äärellä torstaina.

Kunnanhallituksen esityslistalla oli tiistaina käsiteltävänä tilapäisen valiokunnan kunnanhallitukselle osoittama lausuntopyyntö koskien erottamisasiaa.

Kunnanhallitus päätti, että se jättää valtuuston tehtäväksi arvioida, aiheuttavatko puheenjohtaja Auli Tasalan toimet kunnanhallituksen puheenjohtajana perusteen luottamuksen menettämiseen.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun keskustan Jarmo Saariniemi teki kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, mikä lopulta tuli päätökseksi äänin 6-1.

Kunnanjohtaja Mauri Posion alkuperäinen esitys kunnanhallitukselle oli sisällöltään täysin päätöksestä poikkeava. Siinä muun muassa tuotiin esille tilapäisen valiokunnan asettamista koskeva päätös, jonka valtuusto teki 7. toukokuuta.

Posion mukaan se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja täyttää päätöksenteon tarkoitussidonnaisuuden vastaisen menettelyn tunnusmerkit.

Kuntaliitolta kahdenlaisia arvioita lakitulkinnoista

Posio viittaa esityksessään Kuntaliiton lakiosaston antamaan arvioon, jonka mukaan kunnanhallituksen ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja olivat esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn toukokuun valtuustossa.

Valtuuston kokouksessa myös tehtiin muutosesitys, jossa vaadittiin, että valiokunta tulisi asettaa pohtimaan koko kunnanhallituksen eikä vain puheenjohtajiston erottamista.

Valtuuston puheenjohtajan mukaan valtuutetut eivät olleet esteellisiä eikä muutosesitystä voinut ottaa äänestykseen, vaan se todettiin aloitteeksi, joka on tuotava kunnanhallituksen kautta uudelleen valtuuston päätettäväksi. Puheenjohtaja Tommi Lepojärvi totesi tuolloin, että valtuustossa toimittiin Kuntaliiton juristien ohjeen mukaan.

Kunnanjohtaja Mauri Posion niin ikään Kuntaliiton lakiosastolta saaman arvion mukaan esitys olisi pitänyt äänestyttää ja Suomen Kuntaliitto on suositellut kunnalle valtuuston päätöksen uutta käsittelyä.

Edelleen Mauri Posio toteaa esityksessään, että erottamisprosessia valmistelleen tilapäisen valiokunnan kunnanhallituksen jäseniltä pyytämistä vastauksista osa on identtisiä, mikä aiheuttaa epäilyn siitä, ovatko ne henkilöiden itsenäisiä arvioita vaiko onko kyseessä jonkun tai joidenkin laatima yhtenäinen vastaus, jota järjestelmällisesti toistetaan.

Tämä taas aiheuttaa Posion mukaan epäilyn siitä, että puheenjohtajiston erottamisessa on kyse menettelystä, joka on kohdistettu puheenjohtaja Auli Tasalaan henkilönä, mikä puolestaan täyttää vääriin vaikuttimiin tai mielivaltaan perustuvan päätöksen sekä harkintavallan väärinkäyttöä koskevat tunnusmerkit.

"Valiokunta on työnsä tehnyt"

Toukokuussa asetettu tilapäinen valiokunta on valmistellut puheenjohtajiston erottamisasiaa. Valiokunnan puheenjohtaja Hannu Roivaisen (vas.) mukaan asianosaisia on kuultu laajasti.

Valiokunta kokoontuu torstaina ja puheenjohtaja Hannu Roivainen toteaa esityksessään, että selvitysten perusteella kunnanhallituksen puheenjohtaja ei nauti kunnanhallituksen enemmistön luottamusta.

Perusteluissa todetaan, että puheenjohtajalta puuttuu yhteistyö kaikkien ryhmien kanssa, valmisteltavista asioista ei käydä keskustelua, asioiden hoidossa ei ole sovittelevaa tapaa ja puheenjohtaja on toiminut vastoin enemmistön kantaa kunnanjohtajasopimuksen käsittelyssä.

Puheenjohtaja toteaa lopulta, että "tilapäinen valiokunta esittää valtuustolle, että se ratkaisee kunnanhallituksen puheenjohtajiston erottamisasian ja perustelee päätöksensä".

– Valiokunta on työnsä tehnyt. Tämä on esitys, valiokunta voi tietysti päättää toisinkin, sanoo puheenjohtaja Hannu Roivainen.

Tilapäinen valiokunta on laatinut selvitystehtävästään muistion, jonka se lähettää asianosaisille eli kunnanhallituksen puheenjohtajille, joilla on tilaisuus antaa muistioon vastine.

Valtuuston käsittelyyn tilapäisen valiokunnan esitys ehtii kesän jälkeen.

Lue myös:

Keminmaassa ei vieläkään ole sallittu kunnanjohtajan etätyötä poikkeusaikana – Tilanne on erikoinen, sanoo Kuntaliiton lakimies

Keminmaan kunnanjohtajalle ei vieläkään lupaa etätöihin koronakriisin aikana – kunnanhallitus haluaa odottaa uutta asetusta poikkeusoloista

Keminmaassa halutaan erottaa kunnanhallituksen puheenjohtaja – epäluottamusta perustellaan selän takana toimimisella ja pimittämisellä

Keminmaassa äänestettiin kunnanjohtajan viransijaisuudesta – hallituksen puheenjohtajalta eriävä mielipide päätöksestä