1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. hiilinielut

Suomen metsien hiilinielun vertailutasot arvioitu EU:ssa – Komissio julkaisi alustavat ehdotuksensa

Taustalla ovat pitkät neuvottelut Suomen ja komission kanssa metsien hiilinielujen arvioista.

Metsähakkuiden vaihtelu vaikuttaa kulloisenkin vuoden hiilinielujen suuruuteen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Euroopan komission julkaiseman ehdotuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomen metsien hiilinielun vertailutasoluku olisi ilman puutuotteita noin -23,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv) vuodessa ja puutuotteiden kanssa noin -29,4 miljoonaa tonnia.

Komission Suomelle ehdottama vertailutasolukuarvo on pienempi kuin komissiolle joulukuussa 2018 (siirryt toiseen palveluun) toimitettu lukuarvo (-34,77 CO2-ekv), mutta suurempi kuin joulukuussa 2019 (siirryt toiseen palveluun) toimitettu päivitetty arvo (-27,64 CO2-ekv).

Uudet luvut on maa- ja metsätalousministeriön mukaan laskettu Suomen ja komission välisten keskustelujen pohjalta, ja laskelmissa on otettu huomioon siihen mennessä saadut asiantuntijoiden kommentit.

Metsien hiilinielun vertailutasoluku on laskennallinen arvio metsien hiilinieluista vuosina 2021–2025. Arvio perustuu siihen, että tuolloin noudatetaan samoja kestävän metsänhoidon käytäntöjä kuin kaudella 2000–2009.

Vertailutaso ei siis ole Suomen, eikä minkään muunkaan jäsenmaan osalta metsien hiilinielutavoite eikä myöskään ennuste, painotetaan ministeriön taholta.

Metsät kasvavat 107-109 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Viime vuonna hakattiin yli 73 miljoonaa kuutiota

Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tatu Liimatainen ei ole halukas arvioimaan tulevaisuuden hakkuumäärien suuruutta, koska luvut muuttuvat vielä ja prosessi on kesken. Myös puun tarve vaihtelee suhdanteiden mukaan ja hakkuiden suuruus sääolojen takia.

Hänen mukaansa näyttäisi siltä, että tämänhetkisen arvion mukaan Suomen metsistä ei näillä luvuilla muodostuisi laskennallista päästölähdettä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen metsistä hakattiin vuonna 2019 yhteensä 73,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Se oli 4,9 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin huippuvuonna 2018 (78,2 ), mutta tilastointihistorian toiseksi suurin määrä.

Hakkuukertymä oli vuonna 2017 72,4 ja 2016 yhteensä 70 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta.

Vertailutasolaskelmien tarkkailuryhmän jäsen, Suomen ympäristökeskuksen luonnonvarojen kestävän käytön ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio arvioi, millaiset metsänhakkkuut nyt määritelty taso sallii tulevaisuudessa.

Hänen mukaansa nykyisenlaisella rakenteella suunnilleen 70-72 miljoonan kuution hakkuukertymä tuottaa käytetyillä puuston kasvuoletuksilla tuon nielun, joka on esitetty EU:n vertailutasossa.

Sisältöä ei voida näyttää

Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme.

Katso sisältö Twitterissä

Vertailutasolaskelmat eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja, vaan niihin tullaan suurella todennäköisyydellä tekemään tulevina vuosina useita teknisiä korjauksia. Tämä riippuu siitä, miten kasvihuonekaasuinventaarion menetelmät kehittyvät.

Suomen vertailuluku tulee siis suurella todennäköisyydellä vielä muuttumaan senkin jälkeen, kun komissio on tänä syksynä vahvistanut luvut.

Tämän vahvistaa myös Suomen vertailutasolaskelmat tehneen Luonnonvarakeskus LUKEn apulaisprofessori Aleksi Lehtonen.

Sisältöä ei voida näyttää

Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme.

Katso sisältö Twitterissä

Vertailutasolaskelmien työstäminen on jatkunut jo parin vuoden ajan, ja laskelmiin perustuvat lukuarvot ovat tänä aikana vaihdelleet useimpien jäsenmaiden osalta.

Lopullinen päätös lokakuussa

Komission julkaisemat alustavat luvut ovat nyt asiantuntijatyöryhmän tarkasteltavana. Niitä on mahdollisuus kommentoida 6. heinäkuuta asti. Sen jälkeen asia etenee vielä komission sisäiseen tarkasteluun.

Lopullinen päätös saadaan lokakuussa.

Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria koskevan (Lulucf) -asetuksen mukaan komission tulee antaa lopulliset vertailutasoluvut sisältävä delegoitu säädös viimeistään 31.10.2020.

Vertailutaso kaudella 2021–2025 on se taso, johon kyseisen kauden kasvihuonekaasuinventaarion mukaisia metsien hiilinieluarvoja verrataan. Arvio tehdään vuonna 2027 osana maankäyttösektorin päästötavoitteiden saavuttamista.

Luonnonvarakeskuksen laskentaperusteisiin voi tutustua täästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös

MT: Komissio ja Suomi kompromissiin metsien hiilinielun vertailutasoista – EU:n vaatimus Suomen alkuperäistä ehdotusta kunnianhimoisempi, mutta luku vielä elää (siirryt toiseen palveluun)

Luonnonvarakeskus laski uusiksi metsien hiilinielun vertailutason – Suomen ehdotus EU:lle kutistui yli viidenneksen aiemmasta