Kuvat löydöistä: Etsijäryhmä löysi harvinaisia muinaisesineitä – pienellä kunnalla on suuria rakentamissuunnitelmia samalle alueelle

Alueella pitää tehdä arkeologinen selvitys ennen kuin kaava hyväksytään. Kunta havittelee datakeskusta alueelle.

muinaisjäännökset
puukko
Yli tuhat vuotta vanha puukko löytyi Vesilahdesta tällä viikolla. Simo Kivimäki

Pirkanmaalaisessa 4 500 asukkaan Vesilahdessa on suuria rakentamissuunnitelmia. Vesilahti havittelee kuntaan kansainvälistä datakeskusta ja uusia asukkaita.

Datakeskus on laitos, jossa on paljon valtavien tietomäärien tallentamiseen ja käsittelyyn valjastettuja tietokoneita.

Datakeskukselle on katsottu paikkaa kunnan itäosasta Lempäälän rajan tuntumasta Metsämantereen alueelta. Kunta on kaavoittamassa alueelle yritystonttien lisäksi myös 40 omakotitalon asuinalueen. Omakotitalojen lämmityksessä hyödynnettäisiin datakeskuksen hukkalämpöä. Vesilahden sisääntuloristeykseen, lähemmäksi kirkonkylää, on tulossa kunnan ensimmäiset kerrostalot.

Tuore muinaislöytö asettaa suunnitelmat uuteen valoon. Ryhmä nimeltä Muinaisen Pirkanmaan etsijät ilmoitti maanantaina löytäneensä Metsämantereen alueelta muinaisesineitä.

tutkija Kirsi Luoto
Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija Kirsi Luoto pitää löytöjä suhteellisen harvinaisina, mutta ne pitää vielä tutkia kunnolla. Marko Melto / Yle

Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija Kirsi Luoto kertoo, että alueelta on löytynyt rautakauden loppuun todennäköisesti ajoittuvia esineitä. Luoto on nähnyt ainoastaan kuvia esineistä, mutta arvioi, että ne voivat olla vanhimmillaan vuodelta 600 jKr eli lähes 1 500 vuotta vanhoja.

– Sieltä on löytynyt rautainen miekansäilä, muutamia veitsiä, pronssinen rengas, johon on ollut nahkaa kiinnitettynä, palamatonta luuta ja mahdollisesti rautakuonaa.

Löydös on suhteellisen harvinainen

– Aiemmin tuntemattomalta alueelta tehdyt löydöt ovat aina merkittäviä. Miekansäiliä tulee verrattain harvoin esille, Luoto kertoo.

Ryhmä ilmoitti löydöstä museoviranomaisille niin kuin pitää.

Tasateräinen nuolenkärki
Tasateräinen nuolenkärki löytyi Vesilahdesta maanantaina. Simo Kivimäki

Simo Kivimäki Muinaisen Pirkanmaan etsijistä kertoo, että löytö tuntui hienolta.

– Metsälöydöissä on aina erityinen tunnelma, sillä löytämisen riemun hetkellä tiedät toisaalta kajoavasi useita vuosisatoja koskemattomana säilyneeseen paikkaan.

Löytäjällä on Kivimäen mukaan iso vastuu.

– Tässä löydössä erityisen hienoa oli tieto siitä, että paikalle on suunniteltu rakennushankkeita ja ilman löytöämme tämä muinaismuistoalue olisi saattanut tuhoutua ilman kunnollisia tutkimuksia.

Muinaisjäännösten vaikutusta kaavaan ei vielä tiedetä

Löytö tuli mielenkiintoiseen aikaan, koska Pirkanmaan maakuntamuseo on muutenkin antamassa lausuntoa Metsämantereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Vesilahti haluaa kaavoittaa alueelle datakeskuksen, muita yrityksiä ja omakotitaloja.

Periaatteessa merkittävä muinaisjäännös voi estää kaavan käytön, mutta vielä ei tiedetä, onko tuore löydös niin merkittävä.

– Sitä, estääkö kyseinen löytö alueen käyttöä, on mahdotonta sanoa etukäteen, maakuntamuseon tutkija Kirsi Luoto sanoo.

vesilahden uusien löytöjen löytöpaikka
Uusi kaava-alue on kyltin ja tien takana metsässä. Marko Melto / Yle

Luodon mukaan kaavaprosessiin kuuluu, että suunnittelualueella tehdään tarvittavat selvitykset. Myös tässä tapauksessa on tarvetta arkeologiselle selvitykselle.

Alueella pitää tehdä tarkemmin arkeologisia tutkimuksia ennen kuin tiedetään, mitä vaikutuksia löydöllä on kaavan sisältöön.

– Viivästyksestä on mahdoton sanoa etukäteen. Kaavaprosessissa tehdään aina monenlaisia selvityksiä, arkeologinen selvitys on yksi niiden joukossa.

Etätyön takia datakeskuksia tarvitaan

Vesilahden suunnitelmien mukaan datakeskuksen synnyttämä hukkalämpö pyritään hyödyntämään uuden asuinalueen ja nykyisten rakennusten lämmitykseen. Lähellä on Pyhäjärvi, jonka vesi voisi viilentää datakeskuksen.

Toteutuessaan hankkeen kokoluokka on jopa yli 50 miljoonaa euroa.

Kaavan on määrä valmistua loppuvuodesta 2020 tai viimeistään 2021 alkupuolella.

Vesilahden kunnanjohtaja Tuomas Hirvonen sanoo, että datakeskuksille on tarvetta, koska etätyö jää yleiseksi työskentelyn muodoksi varmasti koronan jälkeenkin.

– Vesilahden sijainti on asumiseen ja yrittämiseen hyvä. Ei tässä oikeasti olla pilvenhattaroita jahtaamassa, Hirvonen sanoo.

Tampereen lähellä on saatavilla hyvin koulutettuja asiantuntijoita. Rakennettavaa alaa yrityksille Metsämantereen alueella on kokonaisuudessaan noin kymmenen hehtaaria.

Hirvosen mukaan kolmen vuoden päähän suunniteltu merenalainen Aasian datakaapeli tekee Suomesta jo olemassa olevan Saksan kaapelin ja Venäjän läheisyyden vuoksi suositun datakeskuslokaation.

Kilpailu kuntien kesken työpaikoista on kovaa. Vesilahti on luonut asiantuntijaverkoston markkinoimaan hanketta. Seuraavaksi aletaan lähestyä yrityksiä.

– Pienenä kuntana olemme ripeä lupakäsittelyssä, Hirvonen lupaa.

Vielä ei ole tietoa, miten uusi muinaislöytö vaikuttaa tähän. Kunta on Hirvosen mukaan Museovirastoon yhteydessä.

Kunnanjohtaja aikoo nukkua yönsä kuitenkin rauhassa.

– Aina mennään lakien mukaan. Jos jotain löytyy, mietitään kaavoitusta sitten uusiksi.

"Meillä on täällä tilaa"

Vesilahden yrittäjien puheenjohtaja Ari Hellsten ei pelkää, että maaseutuidylli tai -imago menee pieleen uusien suunnitelmien jälkeen.

Vesilahden sisääntuloristeykseen, kirjaston ja paloaseman tuntumaan, on tulossa lisäksi kunnan ensimmäiset kerrostalot. Niissä voi olla enimmillään viisi kerrosta. Hellstenin mukaan kerrostalot olisivat hyvä asumismuoto esimerkiksi monelle vanhukselle.

– Meillä on täällä tilaa ja tänne mahtuu.

Vesilahdessa on jo nyt paljon yrittäjiä, joista moni voisi Hellstenin mukaan laajentaa toimintaansa. Etätyö mahdollistaisi monen uuden asukkaan muuttamisen.

– Internetin välityksellä voi tehdä työtä ja minuutin päästä pulahtaa järveen uimaan. Nykyaika mahdollistaa tämän.

Korjaus klo 15.22 Korjattu, että kerrostalot tulevat muualle Vesilahteen, eivät uudelle kaava-alueelle.