Hyppää sisältöön

Ely-keskus huomautti kaivosyhtiö Yaraa Soklin koekaivannoista – kuopista voi valua haitta-aineita vesistöön

Lapin ely-keskus selvittää olisiko yhtiö tarvinnut kaivantoihin erityisen koetoimintaluvan.

Soklin fosfaattimalmin vanhoja koekasoja. Sokli, Savukoski, elokuu 2015. Kuva: Tapani Leisti / Yle

Lapin ely-keskus on tällä viikolla antanut kaivosyhtiö Yaralle huomautuksen Soklin kaivoshankealueella tehdyistä kaivauksista.

Lapin ely-keskus teki tarkastuskäynnin Savukoskella sijaitsevalle Soklin kaivoshankealueelle 24.6. Pyynnön tarkastuksesta oli tehnyt Kemin-Sompion paliskunta, jonka porojen elinympäristöä Sokli on.

Elyn tarkastuskertomuksen mukaan Yara on tehnyt Soklin alueelle useita kaivantoja, joiden malmikasoista voi valua fosforia ja muita haitallisia aineita alueen vesistöön.

Valvontaviranomaisena Lapin ely velvoitti kaivosyhtiö Yaran estämään malmikasojen valumavesien pääsyn vesistöön. Suojaustoimet on tehtävä tämän kesän aikana.

Ely jatkaa sen selvittämistä olisiko kaivosyhtiö Yaran pitänyt anoa Soklin nyt huomautukseen johtaneille koekaivannoille erityinen koetoimintalupa.

Norjalaisen lannoitejätti Yaran nykyään omistama Soklin fosfaattikaivoshanke sijaitsee Itä-Lapissa Savukosken kunnassa erämaisella seudulla lähellä Venäjän rajaa.

Koekaivantoja paljastui enemmän kuin oli ilmoitettu

Elyn tarkastuskäynnillä paljastui, että Soklin alueella oli enemmän uusia koekaivantoja ja malmikasoja kuin Yaran ennen tarkastuskäyntiä elylle ilmoittamat kolme.

Suurempi kaivantojen määrä paljastui tarkastuskäyntiin osallistuneiden paliskunnan edustajien kerrottua asiasta. Poronhoitajat ja porot ovat liikkuneet Soklin alueella vuosisatoja.

Elyn tarkastuskertomuksesta ilmenee, että tarkastuskäynnillä kaivosyhtiö Yaran edustajat kertoivat uusia kaivantoja tehdyn ainakin vuosina 2018 ja 2019.

Elyn mukaan käynnillä jäi epäselväksi kuoppien määrä ja kaivausten ajankohdat. Ely vaatii asiasta selvityksen kaivosyhtiöltä. Elyn käsityksen mukaan selvitys voidaan tehdä salaisesti, jos se koskee liikesalaisuuksia.

Soklin alueella lannoitemineraalia fosfaattia sisältävää malmia on kuljetettu rekka-autoilla koerikastukseen Geologisen tutkimuskeskuksen GTK:n laboratorioon Outokumpuun.

Kaivosyhtiö Yaran varsinaisella kaivostoiminnan ympäristöluvalla ei ole vielä lainvoimaa. Vaasan hallinto-oikeuden toukokuussa 2020 antama ympäristölupa on valitusasiana korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Lue myös:

Murmanskissa herättiin Soklin kaivoshankkeeseen – aluehallinto odottaa tietoja siitä, miten kaivos vaikuttaisi vesiin Venäjällä