Metsähallitus kunnostaa pienvesistöjä Lieksassa

Valuma-alueen kunnostuksesta hyötyvät useat kala- ja riistalajit. Kokeilu tehdään valtion mailla.

vesistöt
Puro virtaa.
Kunnostuksessa asiantuntijat tukkivat puroon laskevia metsäojia, perustavat pintavalutuskenttiä ja riistakosteikkoja.Simo Pitkänen / Yle

Metsähallitus kunnostaa ensi kesänä Pohjois-Karjalassa kaksi vesialuetta ja niiden valuma-alueen.

Sopivia paikkoja etsitään tänä vuonna Lieksasta. Pulmaksi esimerkiksi Ruunaalla on tullut runsas majavakanta. Kunnostus täyttäisi heti kosteikon ja samalla majavan pesät vedellä.

Käytännössä asiantuntijat tukkivat tarvittaessa pienvesistöön eli puroon laskevat metsäojat. Pienvesistöön perustetaan pintavalutuskenttiä ja riistakosteikkoja ja ympäröivät suot ennallistetaan.

Valuma-alueen kunnostuksesta hyötyvät useat kalalalajit, kun vaellusesteet poistuvat. Myös monen riistalajin kuten metsäkanalintujen soidin- ja pienpoikasalueet palautuvat ennalleen.

Valtakunnallisessa kokeilussa ennallistetaan valtion mailla kahdeksan pienvesistöä. Muut maanomistajat voivat hyödyntää uutta mallia myöhemmin.

Pohjois-Karjalan lisäksi valuma-alueita tulee kaksi myös Lappiin, Kainuuseen ja Keski-Suomeen.

Hanketta rahoittaa Metsähallituksen ohella maa- ja metsätalousministeriö