1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. huvipuistot

Mitä vanhempi laite, sitä suurempi vaara? Huvipuistoja valvova Tukes: Aina inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta ei voida sulkea pois

Uusissa laitteissa tekniikka huolehtii yleensä siitä, että laite ei käynnisty, jos esimerkiksi turvakaari on jäänyt sulkematta.

PowerParkin Piovra-laitteessa tapahtui kesäkuun lopulla vaaratilanne. Laite tunnetaan myös mustekalana. Kuva: PowerPark

Kesäkuun lopulla PowerParkin huvipuistossa Kauhavalla mustekalalaitteessa tapahtunut laitekuljettajan inhimillisestä erehdyksestä johtunut vaaratilanne on synnyttänyt runsaasti keskustelua.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valvonut huvipuistojen ja tivolien turvallisuusasioita vuodesta 2016 lähtien. Tukesilla on tutkinnassa myös PowerParkin vaaratilanne.

Ylitarkastaja Petteri Mustosen mukaan uudet huvipuistolaitteet ovat usein vanhempia laitteita turvallisempia.

– Pääsääntöisesti uusissa laitteissa laite ilmoittaa häiriöistä ennen käynnistymistä, tai jos jokin vaihe on henkilökunnalta jäänyt tekemättä. Kaikkia uusimpia standardeja ei kuitenkaan sovelleta jälkikäteen vanhempiin laitteisiin, Mustonen toteaa.

PowerParkin johtaja Mikko Kiviluoma korostaa, että turvallisuus on aina huvipuistojen prioriteetti numero yksi.

– Turvallisuuskäytäntömme ovat pitkäkestoisen työn aikaansaannosta. Ne pohjautuvat vuosien kokemukseen ja ovat täten huippuluokkaiset.

Kiviluoman mukaan turvallisuus varmistetaan ennen kaikkea saumattomalla yhteistyöllä.

– Olemme rakentaneet turvallisuuskäytäntömme yhteistyössä avoimesti kaikkien Suomen huvipuistojen ja Tukesin kanssa.

Tukes valvoo ennen kaikkea turvallisuusjohtamista

Kun uusia turvallisuusinnovaatiota kehitetään, niin yleensä niitä pikkuhiljaa lisätään myös vanhempiin laitteisiin. Näin ei kuitenkaan ylitarkastaja Mustosen mukaan automaattisesti aina tapahdu.

– Aina vanhoissa huvipuistolaitteissa ei ole yhtä pitkälle kehittyneitä turvallisuusratkaisuja kuin uudemmissa. Ne on aikanaan valmistettu sen aikaisten turvallisuusstandardien ja -vaatimusten mukaan, ja vaaraelementti saattaa aina olla mukana.

Mustonen linjaakin, että toiminnanharjoittajan omassa turvallisuusvalvonnassa pitäisi korostua vanhojen huvilaitteiden vaarojen arviointi.

Mustonen ei kommentoi PowerParkissa sattunutta vaaratilannetta, koska asian käsittely on kesken.

– Yleisesti voi sanoa, että kaikissa vanhemmissa laitteissa, joissa on samanlaista tekniikkaa, vaaratilanteet ovat mahdollisia. Mediassa on aikaisemmin ollut esillä ainakin yksi tilanne samankaltaisessa laitteessa, mutta en osaa yksityiskohdista sanoa, onko kyse saman valmistajan laitteesta.

.

PowerParkin johtaja Mikko Kiviluoma korostaa, että huvipuistojen tärkein asia on panostaa turvallisuuteen. Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Onnettomuuskirjanpito on toiminnan tärkein raportti

Olennaista on, että vaaratilanteita pyritään aina ennaltaehkäisemään. Onnettomuuskirjanpito on huvipuistojen tärkein raportti.

– Siksi on tärkeää aina tarkkailla ja havaita vaaratilanteita sekä läheltä piti -tilanteita, joita toiminnassa esiintyy. Näiden perusteella ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin, ettei mitään vakavampaa pääsisi tapahtumaan. Olennaista on myös henkilökunnan turvallisuusosaaminen ja riittävä perehdyttäminen tehtävään.

Tukes tutkii huvipuistojen onnettomuuksia ja vaaratilanteita kahta kautta: paikan päällä tehtävillä valvontakäynneillä sekä asiakirjavalvonnalla.

– Huvipuistoilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa onnettomuuksista ja vakavista läheltä piti -tilanteista. Turvallisuushan nojaa oikeastaan kaikissa kuluttajapalveluissa toiminnanharjoittajan omavalvontaan: puhutaan turvallisuusjohtamisesta. Me keskitymme valvonnassa arvioimaan juuri turvallisuusjohtamista, Mustonen alleviivaa.

Yleensä huvipuistot ja tivolit ilmoittavat tapahtuneista vaaratilanteista kiitettävällä tasolla. PowerParkin kesäkuisen vaaratilanteen Tukes kuitenkin sai tietoonsa median kautta.

– Onnettomuuksista ja vakavista läheltä piti -tilanteista on tehtävä ilmoitus Tukesiin. Kuluttajaturvallisuuslaki on hyvin yleisluonteinen, se määrittelee, että palvelusta ei saa aiheutua vaaraa asiakkaalle.

Täysin turvallista huvipuistoa ei ole

Onko realistista odottaa, että huvipuistoista saisi sellaisia paikkoja, joissa ei koskaan mitään sattuisi?

– No, ei varmasti. Jos katsoo historiatietoja, niin tokihan huvipuistoissa tapahtuu. Huvipuistoissa on paljon muunkinlaista toimintaa, joissa voi sattua ja tapahtua. Kuitenkin huvipuistot ovat lukujen valossa hyvin turvallinen paikka viettää vapaa-aikaa.

– Turvallisuus muodostuu monesta muustakin asiasta kuin laiteturvallisuudesta. Siihen vaikuttavat puiston turvallisuusjohtaminen, henkilökunnan perehdytys ja osaaminen, ja myös asiakkaiden toiminta on olennaisessa asemassa: toimitaanko annettujen ohjeiden mukaan ja annetaanko riittävästi informaatiota palvelunkäytön yhteydessä.

Tukesin näkökulmasta puutteet turvallisuuden hallinnassa saattaa johtaa hallinnollisiin pakkokeinoihin, jotta vaara saadaan poistettua.

– Toki laissa mainitaan myös terveysrikos tietyistä laiminlyönneistä. En ole oikea arvioimaan, mutta tokihan törkeät tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta johtuvat laiminlyönnit saattavat johtaa myös rikosoikeudellisiin vastuisiin.

Seinäjoella asuva Petri Sariola on työskennellyt huvipuistojen ja tivolien parissa yli 40 vuotta. Kuva: Tuomo Mäenpää

Byrokratia takaa järjestelmällisyyden

Yli neljäkymmentä vuotta huvipuistoalalla töitä tehnyt Petri Sariola tietää, että turvallisuutta voi aina lisätä erikoisissakin ympäristöissä.

Sariolan suku on pyörittänyt jo 132 vuotta tivoleita Suomessa. Petri Sariola tuntee huvipuistot ja tivolit kodikseen. Siksi niiden turvallisuus on hänelle sydämen asia.

– Olen syntynyt tivoliin, voi sanoa näin, koko heinäkuun Tuurissa majailevan tivoli Sariolan tekninen päällikkö kuvailee.

Sariola tunnustaa tehneensä tivolien ja huvipuistojen työarjesta mahdollisimman byrokraattista.

– Ihan sen takia, että kaikki varmasti kirjataan, tarkistetaan ja ennen kaikkea huolletaan. En halua byrokratiaa turhan takia, se vaan takaa tietyn järjestelmällisyyden työarjessa.

Toivottavasti jatkossakin laitevalmistajat korostavat sitä, että inhimilliset erehdykset edelleen vähenevät.

Jukka Sariola

Sariola arvioi, että 40 vuoden työuran aikana laitteiden turvallisuus on kasvanut yli 80 prosenttia.

Uudet laitteet ovat jo hyvin turvallisia.

– Itse olen tyytyväinen siihen, että uusissa laitteissa inhimillisten erehdysten mahdollisuus on saatu pienenemään. Toivottavasti jatkossakin laitevalmistajat korostavat sitä, että inhimilliset erehdykset edelleen vähenevät.

Sariolan mukaan myös vanhempia laitteita muokataan jatkuvasti turvallisempaan suuntaan.

– Päivittäin teemme parannuksia ja pienistäkin vaaratilanteista teemme raportointia.

Virheitä karsitaan kouluttamalla

Sariolan johtamissa tivoleissa uusi työntekijä saa aina useamman päivän perehdytyksen vanhemmalta laitekäyttäjältä ennen varsinaisen ajoluvan saamista.

– Siitäkin tehdään yleensä kirjalliset paperit ja vielä tarkastetaan, että ihminen osaa varmasti laitetta käyttää.

Lisäksi on tärkeää käydä yhdessä läpi päivän tapahtumat.

– Joka ilta, kun tivoli menee kiinni, käymme henkilökunnan kanssa läpi kaikki vaaratilanteet, jotta niistä jokainen saisi oppia.

Ihmisten havainnointikykyä pystyy kehittämään, Sariola tietää.

– On tärkeää, että jokainen tietää laitteen toimintaperiaatteet. Vanha viidakon sanonta on, että älä koske laitteeseen, jonka toimintaperiaatetta et tunne. Se on hyvä lausahdus myös huvipuistoympäristössä.

Tukes tuonut ryhtiä huvipuistojen toimintaan

Tivoleissa on paljon nuoria asiakkaita, joten haavereilta ei voi täysin välttyä.

– Pieniä nirhautumia ja liukastumisia sattuu, mutta mitään isompaa ei ole pitkiin aikoihin onneksi ollut.

Sariola kehuu avoimesti Tukesin roolia turvallisuuden kehittämisessä.

– Mielestäni on paljon parempi, että Tukes valvoo, sillä heillä on paljon enemmän tietämystä kuin ennen oli terveystarkastajilla, joilla ei tietotaitoa ollut välttämättä läheskään niin paljon.

Sariolan mukaan yhteistyö Tukesin kanssa on ollut hedelmällistä.

– Esimerkiksi Tukesin tekemät valvontakäynnit ovat saaneet yhtenäisyyttä ja ryhtiä tivolien ja huvipuistojen tekemiseen.

Maailmanpyörä on huvilaitteiden klassikko. Kuva: Mari Nupponen / Yle

Huvipuistoalalla monia huolettaa ulkomailta tulevat yksittäiset laitteet, joita saattaa olla asiakkaiden käytössä esimerkiksi festivaalien ja erilaisten kesätapahtumien yhteydessä. Yksittäisten laitteiden tarkistukset, varsinkin jos ne saapuvat Suomeen vain muutamaksi päiväksi, voivat jäädä hyvin vähäisiksi.

– Tukesille pitäisi antaa vieläkin enemmän toimivaltuuksia tutkia esimerkiksi näitä ulkomailta tulevia yrityksiä, jotka eivät ole omassa valvonnan piirissämme.

Sariolankin mukaan on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota vanhempiin huvipuistolaitteisiin.

– Mitä vanhempi laite, sen enemmän se vaatii turvallisuusnäkökulmasta panostusta. Tarkkailu, huolto ja esimerkiksi hitsaussaumojen tarkastukset ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Tekninen päällikkö Sariola korostaa, että huvipuistoissa tehdään useita tunteja töitä päivittäin jo ennen ovien avaamista.

– Se on varmaa, ettei yksikään laite pyöri, jos jotain hämärää on aavisteltavissa.

Lue myös:

PowerParkissa vaaratilanne – lapsi kieppui kyydissä, kun mustekalalaitteen vaunu jäi sulkematta