Vapaaehtoisuuden puute voi johtaa tulevaisuudessa raiskaustuomioon – Henriksson: "Saamme lain, joka suojaa paremmin uhria"

Seksuaalisen ahdistelemisen määritelmä laajentuisi koskemaan sanallisia ja kuvallisia tekoja sekä itsensäpaljastamista.

Seksuaalirikoslaki
Anna-Maja Henriksson
Työryhmä jätti seksuaalirikoslain uudistamista koskevat esityksensä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille tiistaina.

Oikeusministeriön työryhmä esittää, että suostumuksen puute on asetettava raiskausrikoksen tunnusmerkistöön.

Tulevassa seksuaalirikoslaissa ei kuitenkaan välttämättä puhuttaisi "suostumuksesta" vaan "vapaaehtoisesta osallistumisesta".

Oikeusministeriön asettama työryhmä luovutti tänään mietintönsä koskien seksuaalirikoslain kokonaisuudistusta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.).

  • Lakimuutos laajentaisi seksuaalirikosten tunnusmerkistöä.
  • Raiskauksia arvioitaisiin vapaaehtoisuuden toteutumisen kautta. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee raiskauksen pitkälti väkivallan, sen uhan tai uhrin puolustuskyvyttömyyden kautta.
  • Vastentahtoinen seksuaalisten valokuvien lähettely tulkittaisiin seksuaaliseksi ahdisteluksi.
  • Koskettelu ilman toisen suostumusta katsottaisiin seksuaaliseksi kajoamiseksi, joka olisi kokonaan uusi säädös.
  • Rangaistukset erityisesti lapsiin kohdistuvista rikoksista kiristyisivät.

Lakimuutos asettaisi täten keskiöön vapaaehtoisuuden, kun raiskaustapauksia käsitellään.

– Keskeinen tunnusmerkki olisi se, että toinen ei osallistu tekoon vapaaehtoisesti, lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos sanoi.

Ehdotuksen mukaan vapaaehtoisuuden puute voi ilmetä esimerkiksi sanallisen ilmaisun, eleiden tai "muun toiminnan perusteella".

Vapaaehtoisuuden ei katsota toteutuvan, jos raiskauksen uhri on esimerkiksi pelkotilasta johtuen passiivinen, voimakkaasti päihtynyt tai nukkuu.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö määrittelee raiskauksen väkivallan, sen uhan tai uhrin puolustuskyvyttömyyden kautta.

– Nyt ehdotetun raiskauspykälän vahvuus on se, että me saamme lain, joka suojaa paremmin uhria. Se käsittää nyt kaikki ne teot, joissa uhri ei ole osallistunut tekoon vapaaehtoisesti, Henriksson sanoi tilaisuudessa.

– Siihen sisältyy kuitenkin myös se, mitä lainsäädäntöön on kuulunut jo nyt. Eli edelleen väkivalta tai sillä uhkaaminen on huomioitu.

Lakiuudistusta vaatinut kansalaisaloite herätti kesällä 2018 paljon keskustelua. Vaikeuksia nähdään erityisesti näytön osoittamisessa eli kuinka suostumus seksiin todistetaan.

Työryhmän mietinnössä todetaankin, että johtopäätösten tekeminen vapaaehtoisuuden toteutumisesta teon aikana voi olla hankalaa todeta jälkikäteen. Esimerkiksi sukupuoliyhteyden katuminen tai kielteinen suhtautuminen siihen jälkeen päin ei tekisi teosta raiskausta.

Seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistöä laajennetaan

Työryhmä ehdottaa myös, että seksuaalirikoslakiin lisättäisiin säännös seksuaalisesta kajoamisesta.

Se koskisi muita vakavia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä, esimerkiksi vastentahtoista koskettelua, joka loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Säännös korvaisi nykyisen lain kohdan, joka käsittelee pakottamista seksuaaliseen tekoon. Myös rangaistukset seksuaalisesta kajoamisesta olisivat ankarampia kuin pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Työryhmän ehdotuksen mukaan rangaistava seksuaalinen ahdistelu ei olisi enää vain koskettelua, vaan se laajenisi koskemaan esimerkiksi sanallisia ja kuvallisia tekoja sekä itsensäpaljastamista.

Nykyisin esimerkiksi seksuaalisen kuvan tai videon esittämistä ja levittämistä ilman kuvassa esiintyvän henkilön lupaa pidetään kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä.

Sami Kiriakos
Lainsäändäntöneuvos Sami Kiriakos tiedotustilaisuudessa, jossa seksuaalirikoslainsäädännön uudistamista selvittänyt oikeusministeriön työryhmä luovutti ehdotuksensa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.Olivia Ranta / Lehtikuva

Työryhmän mukaan on myös selvää, että kun tunnusmerkistöä laajennetaan, niin tutkintojen määrät myös kasvavat.

Kovempia rangaistuksia lapsiin kohdistuvista teoista

Alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin aikuisia koskevista säännöksistä. Alle 12-vuotiaiden lasten kohdalla vapaaehtoisuutta ei arvioitaisi.

Myös lapsenraiskauksen vähimmäisrangaistus nousisi yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.

Nyt lausuntokierrokselle lähtevät ehdotukset lakimuutoksista palaavat syksyllä takaisin oikeusministeriöön varsinaisen lakiesityksen työstämistä varten.

Lain voimaan tulemista joudutaan odottamaan ainakin ensi kevääseen, sillä lakiesityksen valmistelun jälkeen edessä ovat vielä uusi lausuntokierros ja eduskuntakäsittely.

Lue myös:

Analyysi: Suostumus-kansalaisaloite tuskin etenee sellaisenaan eduskunnassa – ongelmana lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta

Suomessa suunnitellaan raiskauslakien muutoksia – Miten rikoslain muutos Ruotsissa vaikutti?

Juttua muokattu 7.7. klo 13:40: Nykylainsäädännön määritelmää raiskauksesta tarkennettu lisäämällä tieto puolustuskyvyttömyydestä.