Lestijärvi haluaa Finn Springiltä tarkemmat jätevesisuunnitelmat: heilahteleva sokerin määrä saatava hallintaan

Tikan tehtaan prosessijätevesiä aiotaan johtaa jatkossa myös kunnan viemäriverkkoon. Lestijärvi haluaa hakemukseen täydennyksiä.

Finn Springin Lestijärven tehdas sijaitsee pohjavesialueella. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Lestijärven kunta pitää virvoitusjuomavalmistaja Finn Springin lupahakemusta jätevesien johtamiselle puutteellisena. Yritys haluaisi johtaa valtaosan prosessijätevesistään kunnan viemäriverkkoon.

Lausunnossaan aluehallintovirastolle kunta toteaa, että lupapäätöstä ei pitäisi tehdä ennen kuin hakemusta on täydennetty.

Yrityksen Tikan tehdas on toiminut Lestijärvellä pitkään. Kunnan ympäristöluvan se sai vuonna 2005, jätevesien ympäristölupa on ollut vireillä vuodesta 2016.

Tähän saakka sosiaalitilojen jätevedet on ohjattu kunnan viemäriverkkoon. Prosessijätevedet on johdettu tehtaan eteläpuolella kulkevaan ojaan.

Kunnan mielestä nykyinen prosessijäteveden aiheuttama kuormitus ei ole sallittava. Kuormitus näkyy kuivatusojassa, joka täyttyy sieni- ja bakteerikasvustolla ja osin myös leväkasvustolla.

Hapenkulutus saatava tasaiseksi

Jatkossa Finn Springin tarkoituksena olisi johtaa jätevedet valtaosin kunnan viemäriverkkoon sen jälkeen, kun ne on puhdistettu alueelle nousevassa yhteispuhdistamossa. Sen pitäisi olla valmis 2021–2022.

Lestijärven kunta on huolissaan erityisesti sokerin määrästä jätevedessä. Jäteveden tarkkailu vuosina 2018–2020 osoittaa, että liukoinen sokeri on merkittävä kuormittaja. Sienet ja bakteerit käyttävät sitä hyödykseen, mikä aiheuttaa voimakasta hapenkulutusta.

Hapenkulutuksen (BOD) taso vaihtelee jätevedessä suuresti. Tyypillinen taso eli mediaani on 11 kiloa vuorokaudessa. Välillä ylitykset nousevat peräti satoihin kiloihin, mikä nostaa keskiarvon nousee 58 kiloon vuorokaudessa.

Kunta haluaakin Finn Springin etsivän prosesseistaan keinoja hillitä ylisuuria hyppäyksiä. Se haluaa tämän asian myös hakemukseen ja sitä kautta lupaehtoihin.

Tarkka erittely puuttuu hakemuksesta

Toinen ongelma on kunnan mielestä kokonaiskuvan puute. Finn Spring on varannut tulevasta puhdistamosta kapasiteettia 10 BOD-kilon verran per vuorokausi, eikä sen jätevesille ole muuta kunnallista puhdistuskapasiteettia.

Tarkoituksena on ollut johtaa viemäreihin väkevät vedet ja laimeat edelleen Änäkkälänojaan. Lukuina suunnitelma on yhtiön edustajien mukaan 10 kilon hapenkulutuskuorma viemäreihin ja 5 kilon kuorma Änäkkälänojaan vuorokaudessa. 15 kilon kokonaistasolle taas päästäisiin parantamalla prosesseja.

Kunnan mielestä 5 kilon rasitus ojaan olisi jotakuinkin hyväksyttävissä.

Lestijärven kunnan mielestä ongelmallista on, ettei hakemukseen ole kirjattu, paljonko kuormitusta aiotaan ohjata viemäriverkkoon, paljonko ojaan ja miten kokonaispaketti aiotaan hallita. Se haluaa ne summattavaksi hakemukseen. Päästöjä on tarkoitus seurata systemaattisesti.