Haapaveden biojalostamolle ympäristölupa – päästöjä rajoitettiin jopa huomattavasti lupahakemusta tiukemmiksi

Puusta bioetanolia tuottavan laitoksen aine- ja lämpöpäästöjä vesistöön rajoitetaan luvassa esittyä enemmän.

Biopolttoaineiden valmistus
Uutisvahdin läheltä-listan markkinointikuva, jossa kartta
Yle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan biojalostamon toimintaan Haapavedellä tänään keskiviikkona. Luvan sai Kanteleen Voima Oy.

Lupa käsittää biojalostamon toiminnan sekä käsiteltyjen jätevesien johtamisen Pyhäjokeen Haapaveden alapuolella.

Aluehallintovirasto kuitenkin rajoitti toimintaan liittyviä päästöjä jopa huomattavasti ympäristölupahakemusta tiukemmiksi. Rajoituksia tuli sekä aine- ja lämpöpäästöihin että ilmaan johdettaviin päästöihin.

Lämpöpäästöjen määrä vesistöön saa olla vain noin neljänneksen yhtiön hakemasta määrästä.

– Käytännössä joudutaan tekemään ilmajäähdytys tai vastaava järjestelmä. Siinä lämpö jäähdytetään ilmaan, eikä se biojalostamon osalta mene kuin pieneltä osin vesistöön, sanoo ympäristöneuvos Juhani Itkonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Alueella on jo voimalaitos, josta aiheutuu lämpöpäästöjä.

– Lupapäätöksen mukaisesti rakennettuna biojalostamo ei juurikaan lisäisi vesistöön menevää lämpökuormaa.

Myös Pyhäjokeen johdettavien ainepäästöjen rajat asetettiin haettua pienemmiksi.

Kanteleen Voima joutuu ensimmäisen toimintavuoden aikana tarkkailemaan tehostetusti jäteveden laatua ja vaikutuksia sekä päästöjään ilmaan. Yhtiön on raportoitava tästä aluehallintovirastolle, joka voi selvityksen perusteella tarvittaessa täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa.

Kanteleen Voima maksaa myös joka vuosi 10 000 euron suuruisen kalatalousmaksun, jolla vähennetään ja estetään jätevesistä kaloille ja kalastukselle aiheutuvaa vahinkoa.

Haapaveden biojalostamon on tarkoitus tuottaa ajoneuvojen polttoaineeksi tarkoitettua etanolia. Biojalostamossa aiotaan myös tuottaa energiaa kaasukattilalla sekä hyödyntää ja käsitellä jätettä lietteenpolttokattilassa.

Raaka-aineet ovat puupohjaisia sahateollisuuden sivutuotteita ja metsäraaka-aineita.

Tarkennettu juttua 8.7. kello 11.59 päästörajoitusten osalta.

Haluatko tietää, mitä kotiseudullasi tapahtuu? Tilaa Läheltä-niminen uutiskirjeemme sähköpostiisi (siirryt toiseen palveluun).

Onhan sinulla jo puhelimessasi Ylen Uutisvahti? Lataa se tästä! (siirryt toiseen palveluun)