Työnantajalla oikeus kieltää uskonnollisista syistä työntekijää saamasta ehkäisyä sairausvakuutusrahoilla Yhdysvalloissa

USA:n korkein oikeus päätti myös, ettei uskonnollisen yhteisön työntekijä aina voi haastaa työantajaa syrjinnän vuoksi.

Yhdysvaltain korkein oikeus julkaisi keskiviikkona kaksi merkittävää päätöstä, joilla linjataan työntekijöiden oikeuksien ja uskonnon suhdetta. Kuva: Michael Reynolds / EPA

Yhdysvaltain korkein oikeus on tehnyt kaksi merkittävää päätöstä työntekijöiden oikeuksien ja uskonnon suhteesta.

Keskiviikkona antamillaan kahdella eri päätöksellä oikeus katsoi, ettei uskonnollisen yhteisön työntekijä voi aina haastaa työantajaansa oikeuteen epäillyn syrjinnän vuoksi ja että työnantaja voi uskonnollisista syistä kieltää työntekijän ehkäisymenetelmien kustantamisen sairausvakuutuksen avulla.

Tapaukset olivat edenneet korkeimman oikeuden käsittelyyn eri uskonnollisissa yhteisöissä syntyneiden kiistojen seurauksena.

Katolisen koulun opettajat riitauttivat potkunsa

Toisessa tapauksessa (siirryt toiseen palveluun) oikeuden tuomareiden enemmistön mukaan uskonnollisilla yhteisöillä on joiltakin osin erivapaus poiketa työntekijän syrjimisen kieltävästä lainsäädännöstä. Työntekijä ei siis välttämättä voi viedä mielestään syrjintään syyllistynyttä uskonnollista työntantajaa aina oikeuteen.

Päätöksessä oli kyse kahden katolisen koulun opettajista, jotka mielestään olivat joutuneet irtisanotuiksi syrjivistä syistä. Näiden mukaan töiden loppumisen taustalla olivat ikä ja terveyssyyt.

Korkein oikeus kuitenkin katsoo, että opettajat voidaan katsoa kuuluviksi siihen lainsäädännössä erikseen mainittuun työntekijäjoukkoon, johon työsyrjintää koskevat säännöt eivät ulotu (ministerial exception).

Korkeimman oikeuden päätöksen seurauksena yli 300 000 uskonnollisissa kouluissa opettavaa työntekijää voi menettää nyt suojan työsyrjintää vastaan. Päätös vaikuttaa myös moniin muihin uskonnollisiin työpaikkoihin, kuten katolisiin sairaaloihin.

Trump muutti Obamacaren vaatimuksia

Toisessa tapauksessa (siirryt toiseen palveluun) tuomarien enemmistö hyväksyi presidentti Donald Trumpin hallinnon monille työnantajille antaman oikeuden kieltää uskonnollisista ja moraalisista syistä ehkäisyvälineiden kustantamisen pakollisen sairausvakuutuksen avulla.

Presidentti Barack Obaman kaudella tehdyn Obamacare-nimellä tunnetun terveydenhuoltouudistuksen myötä suurimman osan työnantajista edellytettiin tarjoavan ilmaisen syntyvyyden sääntelyn osana työntekijän sairausvakuutusta.

Trumpin hallinto kuitenkin muutti tätä vaatimusta ja laajensi merkittävästi sellaisten työnantajien joukkoa, joka saa kieltäytyä ehkäisymenetelmien maksamisesta moraalisista ja uskonnollisista syistä.

Molemmat keskiviikkona julkistetuista korkeimman oikeuden päätöksistä syntyivät tuomariäänin 7–2.

Lue myös: