Työryhmän esitys poliisin tavoiteajoista: Lyhimmillään aika olisi suurissa kaupungeissa 11 minuuttia ja pisimmillään maaseudulla 55 minuuttia

Poliisin tavoiteajat vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea.

poliisi
Poliisi eristysnauhan edessä Lahden satamassa 2.7.2020
Kaupungeissa poliisi ehtii nopeasti paikalle kiireellisen hälytyksen saatuaan, mutta maaseudulla poliisin tulo kestää. Kuvassa poliisi Lahden satamassa heinäkuun alussa.

Poliisin toimintavalmiusaikatavoitteita pohtinut poliisihallituksen asettama työryhmä luovutti torstaina mietintönsä (siirryt toiseen palveluun) sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.).

Työryhmä esittää, että poliisin toimintavalmiusaika laskettaisiin jatkossa vain kiireellisille hälytystehtäville (A-kiireellisyysluokka), koska näissä tilanteissa korostuu tarve nopeasti aloitettaville poliisin toimenpiteille.

B-kiireellisyysluokan tehtävien osalta puhuttaisiin jatkossa vain poliisin palvelukykyajasta.

Toimintavalmiusaikaa tarkasteltaisiin viisiportaisella mallilla, jossa kunnat jaettaisiin riskialueisiin ja niille määriteltäisiin enimmäistoimintavalmiusajat.

Poliisihallitus esittää toimintavalmiusajalle eri enimmäispituuksia eri puolille Suomea. Lyhimmillään aika olisi suurissa kaupungeissa 11 minuuttia ja pisimmillään maaseudulla 55 minuuttia.

Toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka poliisilla kuluu kohteeseen pääsemisessä siitä kun se on saanut tehtävän hätäkeskukselta. Poliisihallituksen esityksen mukaan enimmäisaika olisi alitettava 80 prosentissa tehtävistä.

Harvaan asuttujen alueiden toimintavalmiusaikojen parantamiseksi työryhmä esittää lisäresursointia poliisille, niin sanottuja HARVA-partioita tiettyihin poliisilaitoksiin.

Työryhmän mukaan erityisen paljon harvaan asuttuja alueita on Itä-Suomen, Pohjanmaan, Oulun ja Lapin poliisilaitosten alueilla.

Esimerkiksi kahden 24/7 toiminnassa olevan lisäpartion resursointi kaikkiin näihin poliisilaitoksiin edellyttäisi yhteensä noin 120 poliisimiehen ja noin 16 poliisiauton lisäyksen. Tämä kaikki maksaisi noin 8 miljoonaa euroa vuodessa.

Työryhmä haluaa, että poliisien käsiä vapautettaisiin jatkossa tietyistä töistä, jotka vievät poliisin työaikaa. Työryhmä esittää, että vankien ja muiden kiinniotettujen kuljetuksia hoitamaan perustetaan erillinen kuljetustoiminto. Myös käräjävartiointi halutaan poliisista erilliseksi.

Työryhmän tehtävänä oli tehdä esitys, miten toimintavalmiusaikoja tulisi jatkossa valtakunnallisesti tarkastella, millaisia toimintavalmiusaikatavoitteita poliisille asetetaan ja millaisia voimavaroja asetettavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on saada poliisille selkeästi määritellyt tavoiteajat, johon mennessä poliisin on oltava paikalla eri puolella Suomea hälytyksen saatuaan.

Ehdotus viedään budjettineuvotteluihin

Maria Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa, että seuraavaksi sisäministeriö alkaa arvioida työryhmän esitystä. Ohisalon mukaan mahdolliset toimenpiteet ovat sidoksissa moneen eri asiaan. Merkittävä edellytys kehittämistyölle ovat riittävät resurssit.

– Tämä asia tulee olemaan esillä myös budjettineuvotteluissa, sisäministeri lupasi.

Ohisalo sanoi, että hallitusohjelmassa on sitouduttu lisäämään poliisien määrää. Hän kuitenkin painotti, että työ ei tule valmiiksi yhden hallituskauden aikana.

Poliisihallituksen joulukuussa julkaiseman selvityksen mukaan poliisi saapui paikalle alle kymmenessä minuutissa 70 prosentissa kiireellisistä hälytystehtävistä vuonna 2018.

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Työryhmän raportista ilmenee, että Suomessa oli vuonna 2019 20 kuntaa, joissa kiireellisten poliisitehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika oli yli 40 minuuttia.

Listan kärkipäässä on Enontekiö, jossa poliisi saatiin paikalle keskimäärin vasta runsaat 107 minuuttia sen jälkeen kun kiireellinen hälytys oli tehty.

Aiheesta voi keskustella perjantai-iltaan klo 23.

Lisää aiheesta:

Poliisi ehtii Savukoskelle hitaimmin Suomessa – kiireellisimmissäkin tapauksissa joutuu odottamaan 70 minuuttia

Katso täältä, kuinka kauan poliisilla kestää tulla paikalle kotikunnassasi – Näin hallitus aikoo parantaa tilannetta