1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kotirauha

Professori: Yliopiston etätenttien kameravalvonta ja paikannustietojen vaatiminen loukkaavat opiskelijan kotirauhaa ja perusoikeuksia

Professorin mukaan myös liikkumisvapautta on loukattu. Oulussa etätenttivalvonta on poikinut tutkintapyynnön poliisille.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaaja Aleksi Sandroos sanoo, ettei opiskelijalla ole mahdollisuutta yksin kieltäytyä tentaattorin vaatimuksista, kun opintotuki riippuu suoritetuista opintopisteistä. Kuva: Yle

Koronapandemian aikaan yliopistot siirtyivät monessa oppiaineessa etätentteihin. Yliopiston tenttejä on valvottu kirjavin käytännöin: esimerkiksi videon ja nettiyhteyden avulla.

Tietosuojakysymyksiin erikoistunut julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että pandemia-ajan etätenttivalvonnassa on rikottu joissakin yliopistoissa ja joissakin oppiaineissa perustuslain suojaamaa oikeutta kotirauhaan, liikkumisvapautta ja tietosuojalain suostumuskäytäntöjä.

Äärimmillään esiteltävä kameralle kodin joka nurkka

Voutilainen kertoo, että opiskelijat ovat kyselleet häneltä teknisen ja kameravalvonnan laillisuudesta. Kameran tunkeutumisen kotiin on koettu loukkaavan yksityisyyttä.

– Joissakin oppiaineissa ja yliopistoissa on vaadittu videoimaan koko tentin suorittaminen kotona. Se ei käy, koska tällöin kamerat tunkeutuvat kotirauhan piiriin. Tällaista valvontaa yliopisto ei voi suorittaa. Kotirauha on perusoikeus, joka on turvattu perustuslaissa.

Ainoa peruste kodin tekniseen valvontaan olisi rikoksen selvittäminen tai jonkin toisen perusoikeuden turvaaminen. Tenttivalvonnassa tällaisia perusteita ei ole.

Professori Tomi Voutilainen on huolissaan yksityisyyden loukkauksista. Hänen mukaansa on muitakin keinoja vilpin torjuntaan kuin kameroiden tuonti kotiin. Kuva: Yle

Äärimmillään valvonta on ollut Voutilaisen mukaan sellaista, että opiskelijan on pitänyt esitellä koko huone, jossa tenttiä suoritetaan. Lisäksi on pitänyt näyttää henkilöllisyystodistuksensa ja puhua viiden minuutin välein, jotta video on voitu todistaa todelliseksi

Samaa kertoo Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Aleksi Sandroos.

– Tämä on selkeä opiskelijoiden oikeusturvaongelma. Siinä mennään kotirauhan häirinnän puolelle, kun koetetaan valvoa teknisin laittein kotona.

Onko perusoikeuksia kolhiva kameravalvonta sitten laitonta?

– Me tulkitsemme ylioppilaskunnassa näin. Mutta olemme saaneet polkaistua käyntiin hyvät keskustelut yliopiston hallinnon kanssa. Saamme syksyllä uudenlaisia käytänteitä Vaasaan. Onhan toki olemassa parempiakin keinoja tenttiä ja valvoa opintoja pandemia-aikana kuin etävalvonta kameran avulla kotona.

Myös liikkumisvapautta loukattu

Professori Tomi Voutilainen sanoo, että yliopistojen olisi syytä käydä läpi tekniset etävalvontakäytäntönsä nyt kun syyslukukautta suunnitellaan.

Joissakin yliopistoissa on koetettu suitsia mahdollista tenttivilppiä siten, että opiskelijat ovat joutuneet jakamaan verkossa sijaintitietojaan.

Tällä on yritetään estää toisen opiskelijan apu tenttitilanteessa. Ei käy, sanoo professori.

– Yliopisto ei voi rajoittaa sitä, että huoneistossa olisi useampi opiskelija tekemässä tenttejä. Silloin tallotaan toista perusoikeuttamme eli liikkumisvapautta. Yliopistolla ei ole kuin omissa tiloissaan oikeus määrätä, missä paikassa kukin tentin suorittaa.

Myöskään tietosuojaan liittyvät henkilötietojen antamisen suostumuskäytännöt eivät ole aina olleet tietosuoja-asetuksen mukaisia ja vapaaehtoisia.

– Suostumus ei ole juridisesti pätevä silloin, kun suostumuksen vapaaehtoisuus henkilötietojen antamiseen tehdään pakon edessä. Opiskelijallahan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa suostumuksensa.

Aleksi Sandroos sanoo samaa. Opiskelijaa pakottaa myös huoli toimeentulostaan.

– Opiskelijoiden on ollut pakko suostua millaisiin ehtoihin tahansa, koska opintopisteitä on kerättävä, jotta Kelalta saa toimeentulon.

Poliisi tutkii etätentin valvontaa ennakkotapauksena Oulussa

Itsekin opettava professori Tomi Voutilainen sanoo, että pandemian aika synnyttänee uusia tentti- ja opiskelukäytäntöjä.

– Kun on mahdollista, tentaattorin kannattaa käyttää aineisto- ja soveltavia tenttejä sekä esseitä. Ja toki opiskelijoittenkin pitää ymmärtää vastuunsa.

Oulussa yliopiston tenttien kameravalvonta on poikinut poliisitutkinnan. Poliisin selvitys ja mahdolliset jatkotoimet ovat ennakkotapaus tietosuojan ja kotirauhan rikkomisen selvittämisessä.

– Olisi hyvä, että asiaa arvioitaisiin rikosprosessissa, Voutilainen pohtii.

Oulun poliisin Markus Kiiskinen kertoo Ylelle, että asia on vielä esiselvitysvaiheessa.

Onko asiassa syytä epäillä rikosta eli kotirauhan rikkomista ja yksityisyyden suojan loukkausta, selvinnee loppukesästä.

Lisää aiheesta:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta