Aluehallintovirasto määräsi kaksi palvelukotia kiinni Rääkkylässä – kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu Terveystalon hoidettavaksi

Puutteita on muun muassa asiakkaiden turvallisuudessa ja huumausaineita sisältävien lääkkeiden säilytyksessä.

vammaispalvelut
Rääkkylä palvelukoti
Kunta toivoo palvelukodin toiminnan jatkuvan Rääkkylässä. Jaana Kainulainen / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt maanantaina Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry:n Palvelukoti Viherlaakson ja Palvelukoti Viherpolun tehostetun palveluasumisen toiminnan keskeytettäväksi.

Keskeyttäminen ei koske Palvelukoti Viherlaakso -toimintayksikön ilmoituksenvaraista päivätoimintaa kehitysvammaisille.

Keskeyttäminen on voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto toisin päättää.

Rääkkylän kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu Terveystalon hoidettavaksi. Terveystalo puolestaan ostaa palvelut voittoa tavoittelemattomalta Suojakotiyhdistykseltä.

Terveystalo ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote vastaavat asiakkaiden sijoittelusta oikein perustein.

Toiminta jatkuu lokakuun loppuun Siun soten ja Terveystalon toimesta. Siihen mennessä yhdistyksen tulee saada toimintaedellytykset kuntoon.

Valvontakäynti tehtiin jo viime vuonna

Valvonta-asia on tullut vireille Siun soten tehtyä 6. kesäkuuta viime vuonna valvontakäynnin Palvelukoti Viherpolkuun.

Tarkastuskertomuksen mukaan tehostetun palveluasumisen asukkaiden turvallisuutta ei ole turvattu riittävällä tavalla yöaikaan. Huumausaineita sisältävien lääkkeiden säilytyksessä on ollut puutteita. Yksikössä ei käy lääkäriä eikä vuosittaisia lääkärintarkastuksia ole tehty.

Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien laatimisessa sekä päivittämisessä on ollut puutteita. Lisäksi vastuuhenkilölle on ollut epäselvää, ovatko asiakkaat tehostetun palveluasumisen vai palveluasumisen asiakkaita.

Palvelukoti Viherpolun tehostetun palveluasumisen toiminta on keskeytetty siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto toisin päättää.
Palvelukoti Viherpolun tehostetun palveluasumisen toiminta on keskeytetty siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto toisin päättää.Jaana Kainulainen / Yle

Toimintayksiköiden yhteinen vastuuhenkilö on vaihtunut valvonnan aikana tiheästi vastuuhenkilöiden irtisanoutumisten vuoksi 23.9.2019, 31.3.2020 ja 9.7.2020.

Viimeisimmän vastuuhenkilön irtisanouduttua aluehallintovirasto pyysi Siun sotea tekemään valvontakäynnin yksiköihin 8.7.2020 ja järjesti neuvottelun palveluntuottajan (Suojakotiyhdistys ry), Siun soten ja Terveystalon edustajien kanssa.

Avi: Kaikkia vuosi sitten havaittuja puutteita ei ole korjattu

Aluehallintoviraston lupa- ja valvontaviranomaisena ei voi katsoa palveluntuottajan ryhtyneen riittäviin toimenpiteisiin asiakasturvallisuuden varmistamiseksi toimintayksiköissä, todetaan aluehallintoviraston tiedottessa.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan palveluntuottaja ei kykene varmentamaan tehostetun palveluasumisen asiakasturvallisuutta omavalvonnan keinoin.

6.6.2019 tehdyllä tarkastuskäynnillä havaitut puutteet, muun muassa riittämättömän yövalvonnan osalta, ovat olleet palveluntuottajan tiedossa, mutta kaikkia asioita ei ole korjattu tähän päivään mennessä.

–Vuosi sitten tehty ensimmäinen käynti oli suunniteltu ohjaus- ja valvontakäynti, jossa sitten havaittiin tiettyjä korjattavia asioita liittyen yö- ja lääkehoitoon. Asioille annettiin normaali korjausaika ja raportoitiin aluehallintoviranomaiselle. Seuraavilla käynneillä ilmeni sitten hieman lisää ja erilaisia asioita, kertoo Siun soten toimialuejohtaja Eija Rieppo, joka vastaa ikäihmisten palveluista .

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu Terveystalon hoidettavaksi.
Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu Terveystalon hoidettavaksi.Jaana Kainulainen / Yle

Aluehallintovirasto perustelee päätöstä tiedotteessaan näin: "Ottaen huomioon toimintayksikön vakavat puutteet ja puutteiden korjaamiseen annettu aika, ei lupa- ja valvontaviranomainen ole voinut vakuuttua siitä, että toiminta jatkuu asiakasturvallisena ja asianmukaisena eikä siten voi pitää uhkasakon uhalla annettua määräystä riittävänä toimenpiteenä."

Tämän vuoksi aluehallintovirasto keskeytti toimintayksiköiden toiminnan suullisella ilmoituksellaan 10. heinäkuuta 2020 alkaen ja antoi asiasta kirjallisen päätöksen 13. heinäkuuta 2020.

Toiminta jatkuu nyt Terveystalon ja Siun soten johdolla lokakuun loppuun asti.

Siun soten Eija Riepon mukaan kahdessa palvelukodissa on yhteensä 28 asukasta. Tehostetun palveluasumisen paikkoja niissä on kaikkiaan 35.

Siun sote on määrännyt esimiehen kyseisille palvelukodeille laittamaan asiat kuntoon. Riepon mukaan esimies huolehtii, että työvuoroissa on riittävästi henkilökuntaa.

Tänään on linjattu myös, että Terveystalo puolestaan järjestää palvelukoteihin riittävän lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelun.

– Myös lääkehoidon osaaminen on keskeinen asia saada kuntoon, toteaa toimialuejohtaja Eija Rieppo.

Juttua päivitetty 15.7. klo 14.35 . Lisätty toimialuejohtaja Eija Riepon kommentit.

Uutista täydennetty 15.7. klo 18.49 Selvennetty toiminnan jatkuvan Siun soten ja Terveystalon toimesta.

Lue myös:

Attendon myynti ei vaikuta Rääkkylän ja Tohmajärven palveluihin