1. yle.fi
  2. Uutiset

Huonokuntoisten teiden osuus kasvaa Etelä-Savossa – alempi tieverkosto jäämässä oman onnensa nojaan

Korjaustyöt riippuvat ely-keskusten saamasta rahoituksesta.

tieverkot
Päällystevaurioista varoittava liikennemerkki maantiellä.
Alemmalla tieverkolla päällystevauriosta kertovat liikennemerkit ovat tuttu näky. Arkistokuva.Petteri Bülow / Yle

Etelä-Savossa teiden korjausvelka on kasvanut ja erityisesti päällystetyn tieverkon kunto heikentynyt parin viime vuosikymmenen aikana. Tänä vuonna päällystystöitä on pystytty valtatie- ja kantatieverkostolla tekemään kuitenkin tavanomaista enemmän .

– Kaiken kaikkiaan Etelä-Savon alueella päällystetään uudelleen reilut 200 kilometriä teitä. Tämä on yli kaksinkertainen määrä viime kesään verrattuna, kertoo Pohjois-Savon ely-keskuksen ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen.

Jos rahoitus ei mahdollista tämän vuoden tasoisia päällystystöitä tulevaisuudessa, niin tiestön korjausvelka tulee kasvamaan Etelä-Savossa. Tiestön kuntoa on Kimmo Tiikkasen mukaan hyvin vaikea arvioida pitkällä aikavälillä, sillä korjaustöihin käytettävissä olevan rahamäärän suuruutta ei tiedetä kovin pitkälle tulevaisuuteen.

Esimerkiksi Etelä-Savossa pienillä yhdysteillä erittäin huonokuntoisten teiden osuus on jo yli 10 prosenttia. Tiestölle tehdään joka vuosi mittauksia ja arvioita kunnosta. Selvityksessä tarkastellaan tiestön urautumista, tasaisuutta ja vaurioita.

Alempaa tieverkkoa joudutaan ylläpitämään päällystepaikkauksien avulla ja korjaamaan vain akuuteimmat vauriot. Myös päällystevauriomerkintöjä ja nopeusrajoitusten alentamisia joudutaan käyttämään ensiapuna.

Kimmo Tiikkasen mukaan ely-keskuksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmia, että kaikkein huonokuntoisimpia päällystettyjä teitä jouduttaisiin Etelä-Savossa muuttamaan takaisin sorapintaisiksi. Jos tieverkon kunto huononee edelleen, niin tätäkin joudutaan tulevaisuudessa pohtimaan.

Tienkäyttäjälinjan kautta tulee teiden kunnosta ely-keskukselle useita kymmeniä palautteita viikossa.

– Näin saadaan lisää tietoa tiestön ongelmakohdista, kertoo Kimmo Tiikkanen.

Lue seuraavaksi