Hyppää sisältöön

EU myöntää 65 miljoonaa euroa Suomen liikennehankkeisiin – Turku saamassa haetun ratarahoituksen, Tampere jäämässä puille paljaille

Useiden raidehankkeiden suunnittelun ohella Suomi on saamassa osansa neljästä meriliikenteen yhteishankkeesta.

Juna odottaa lähtöä Turun rautatieasemalla. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Suomi on saamassa liikennehankkeisiin EU-rahoitusta 65 miljoonan euron edestä, Euroopan komission Suomen-edustusto kertoo tiedotteessaan. Summa sisältää sekä yksin Suomeen ehdotetut että monen valtion kesken jakaantuvat hankkeet.

Mukana on Turun tunnin junaan tarkoitettu 37,5 miljoonan euron rahoitus. Luku on yhtä suuri kuin Suomen hakema tuki, josta liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti helmikuussa. Erillistä rahoitusta EU:lta ehdotuksen mukaan saa myös samaisen yhteyden tarpeita palvelevan Espoon kaupunkiradan suunnittelu, johon EU on myöntämässä 11 miljoonaa euroa.

Nykyinen rata on merkitty karttaan sinisellä ja uusi punaisella värillä. Kuva: Matti Kurkela / Yle

Sen sijaan Helsingistä Tampereelle kulkevan Suomi-radan suunnittelu on jäämässä vaille unionin tukea. Tukea haettiin 11,7 miljoonaa euroa. Sen sijaan erillinen kunnostushanke samalle rataosuudelle on saamassa 6,5 miljoonan euron tuen suunnittelua varten.

Suomen edistämistä raidehankkeista myös Vantaan raitiotien suunnittelu on jäämässä vaille EU-rahaa.

Harakka kiittelee Suomen saamaa pottia EU:n liikennerahoituksesta

Liikenneministeri Timo Harakka (sd.) kiittelee Suomen menestystä EU:n liikennerahoitushaussa. Harakka sanoo olevansa erittäin tyytyväinen Suomen 65 miljoonan euron pottiin. Se on yksi suurimmista, jonka Suomi on saanut tästä rahoitusvälineestä.

Rahoitusta saaneet raidehankkeet ovat Harakan mukaan ilmastoelvytystä parhaimmillaan. Ne lähtevät liikkeelle jo elokuussa, Harakka sanoo tiedotteessa.

EU-rahoituksen tavoite on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta.

Neljä merihanketta jaetaan muiden maiden kanssa

Raidehankkeiden suunnittelun ohella Suomi on saamassa osansa neljästä meriliikenteen yhteishankkeesta.

Niistä tukea eniten saa Itämeren satamien ympäristöyhteistyöhön liittyvä alusten maasähköhanke, jossa ovat mukana Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan, Århusin ja Rostockin satamat. Tukea saavat esimerkiksi myös Helsingin ja Lyypekin välisen yhteyden sekä Naantalin ja Kapellskärin välisen lauttaliikennelinjan kehittämistä koskevat hankkeet.

Komissio tekee viralliset rahoituspäätökset lähipäivinä, kun EU-maat ovat hyväksyneet valitut hankkeet.

Koko unionin laajuisesti EU jakaa yhteensä 2,2 miljardia euroa 140 keskeiseen liikennehankkeeseen. Valtaosa rahoituksesta, 1,6 miljardia euroa, liittyy raidehankkeisiin, kuten Baltian maiden halki kulkevaan Rail Balticaan. Tukea saa myös 17 000 latauspisteen asentaminen Euroopan tieverkolle sekä monet muut vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyvät hankkeet.

Juttua täydennetty klo 15.29 liikenneministeri Timo Harakan kommenteilla.

Menikö tukijako oikein? Mitä mieltä olet? Voit keskustella aiheesta 16.7. kello 23:een asti.

Lue myös:

.
.