1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Keliber

Keliberin Kokkolan tehtaan suunnittelussa huomioitava etenkin sivuvirtojen ympäristövaikutukset

Kokkolan suurteollisuusalueelle suunniteltavan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointi valmistui.

Kokkolan tehtaalla aiotaan tuottaa litiumhydroksidia noin 25 000 tonnia vuodessa. Kuva: Ari Vihanta / Yle

Kaivosyhtiö Keliberin Kokkolan litiumkemiantehtaan ympäristönvaikutusten arviointi on valmistunut. Yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus edellyttää, että tehtaan jatkosuunnittelussa huomioidaan erityisesti sivuvirtana syntyvän analsiimihiekan hyödyntämisestä aiheutuvat pintavesivaikutukset.

Ely-keskuksen arvion mukaan hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset ja epävarmuustekijät kohdistuvat nimenomaan analsiimihiekan jatkokäsittelyyn. Analsiimia aiotaan hyödyntää muun muassa sataman ja teollisuusalueen rakenteissa.

Merkittävimmät liikennevaikutukset kohdistuvat Kaustisen taajamaan ja Kokkolan suurteollisuusalueelle.

Kyseessä on uusi prosessi, joten lupavaiheessa tehtävässä ilmapäästöjen laskennassa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta ja laskennassa tulee huomioida hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien toimijoiden yhteisvaikutukset. Myös toiminnan aikainen ilmapäästöjen seuranta tulee olla riittävän laajaa, toteaa ely-keskus lausunnossaan. Ilmapäästöt muodostuvat muun muassa hiukkasista, typenoksideista ja hiilidioksidista.

Keliberin tulee lisäksi tunnistaa myös läheisestä pohjavesialueesta ja muiden tehtaiden yhteisvaikutuksista aiheutuvat riskit.

Seuraavaksi Keliber voi hakea tehtaalle tarvittavat luvat.

Yhtiö sanoo tiedotteessaan olevansa tyytyväinen siihen, että YVA-prosessi eteni tavoiteaikataulussa.

Lisää aiheesta:

Kaivosyhtiö Keliberin suuri litium-hanke viivästyy vuosia aiemmin arvioidusta – Tuotanto pyritään käynnistämään vuonna 2024

Kaivosyhtiö Keliber kasvattaa tuotantomäärää ja siirtää rikastamoa: rekkaralli vähenee, kannattavuus paranee