Åbo Akademi saa proviisorikoulutuksen

Koulutusvastuuta haettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, mutta silloin vastuita ei korkeakoululle lisätty.

Turku
Åbo Akademin vanha, emaloitu kyltti tammiovessa.
Marie Söderman / Yle

Åbo Akademi aloittaa proviisorin, farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtoreiden kouluttamisen.

Tällä hetkellä Åbo Akademi kouluttaa farmaseutteja kandidaattitutkinnolla.

Farmasian koulutusvastuita haettiin Turkuun ensimmäisen kerran vuonna 2017, mutta silloin päätös oli kielteinen.

Åbo Akademi on kertonut aikaisemmin, että jos lupa myönnetään, koulutukset alkaisivat vuoden päästä luvan saamisesta.

Valtioneuvosto kertoi torstaina laajentavansa Åbo Akademin lisäksi myös kolmen muun yliopiston ja viiden ammattikorkeakoulun koulutusvastuita.

Lisää aiheesta:

Åbo Akademi aikoo hakea tämän vuoden aikana uudelleen proviisorikoulutusta – edellinen hakemus torpattiin