Lapissa hirvilupien määrä kasvoi edellisvuodesta

Tulevalla jahtikaudella saa kaataa 14 000 hirveä.

Hirvien metsästys
Hirvisonni
Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Yle kuvakaappaus/Risto Salovaara

Alkavalle jahtikaudelle on Lappiin myönnetty 11 041 pyyntilupaa. Myönnetyillä luvilla on mahdollista pyytää yli 14 000 hirveä.

Edellisellä metsästyskaudella Lappiin myönnettiin 10 403 pyyntilupaa, joista käytettiin 72 prosenttia. Viime kaudella saatiin saaliiksi 9 033 hirveä, joista kolmasosa oli vasoja.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan talvehtiva hirvikanta, eli metsästyksen jälkeen luontoon jäävä määrä, oli Lapissa noin 20 400 hirveä. Luonnonvarakeskus laskee hirvikantoja muun muassa ilmasta käsin. Viime talvena lentolaskentoja tehtiin Rovaniemen ja Sodankylän riistanhoitoyhdistysten alueella.

Ensi keväänä päätetään uudet alueelliset hirvimäärät

Kannan arvioinnissa tärkeässä roolissa ovat metsästyksen yhteydessä kirjatut hirvitiedot. Metsästäjiltä toivotaan aktiivisuutta havaintojen kirjaamiseen tänäkin syksynä.

Syksyn 2020 metsästyskaudelle myönnetty pyyntilupamäärä perustuu Lapin alueellisen riistaneuvoston keväällä 2018 Lapin yhdeksälle hirvitalousalueelle asettamiin hirvikannan tiheystavoitteisiin. Tavoitteet ovat hirvitalousaluekohtaisia ja voimassa kolme vuotta. Seuraavan kerran tavoitteet asetetaan keväällä 2021.

Tavoitteena on, että hirvikanta olisi Ylä-Lapissa harvempi kuin Etelä-Lapissa. Ylä-Lapin hirvikantaa verottaa esimerkiksi ravinnon vähyys eteläiseen Lappiin verrattuna. Etelä-Lapissa ruoka riittäisi, mutta liian runsas hirvikanta aiheuttaisi muun muassa liikenne- ja metsävahinkoja.