Pohjois-Suomessa yritykset odottavat suhdanteisiin isoa parannusta, mutta aivan plussalle ei vielä päästä

Elinkeinoelämän keskusliiton barometrin mukaan Pohjois-Suomessa yritysten näkymät ovat kohentuneet merkittävästi.

suhdannevaihtelut
Läheltä
Yle

Pohjois-Suomen yritysten suhdanteet ovat hieman parantuneet.

Elinkeinoelämän keskusliiton barometrissa heinäkuun suhdanneluku on -40 kun se huhtikuussa oli -50.

Tulevaisuuden näkymät ovat kirkastuneet merkittävästi, vaikka edelleen ollaan pakkasella. Lähikuukausien odotusten saldoluku on -14, kun se huhtikuussa oli -58. Pohjois-Suomessa odotukset ovat lähellä maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärien pienentyminen toisella vuosineljänneksellä oli ennakoitua vähäisempää. Tuotannon ja työvoiman määrän ennakoidaan kuitenkin supistuvan edelleen.

Yleisin tuotantopeikko heinäkuussa oli vaimea kysyntä. Kannattavuus on jäänyt selvästi vuodentakaista heikommaksi ja pysynee vaimeana lähikuukausina.