Hyppytolppia ja taimia – liito-oravalle tehdään oma tienylityspaikka Lahden eteläisen kehätien yli

Tiehankkeissa otetaan huomioon myös luonto- ja ympäristöarvot.

liito-orava
Liito-orava
Tavallisesti liito-orava ponnistaa liitoon vaakasuoralta oksalta. Liito-oravan häntä toimii liitoa ohjaavana peräsimenä.. Arkistokuva. Yle/ Risto Salovaara

Liito-oraville tulee oma tienylitysreitti rakenteilla olevan Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien kohdalle Lahdessa.

Oravien elinpiirin turvaamiseksi Kukonkoskella liito-oraville tehdään hyppytolpilla ja istutuksilla oma väylä, jonka kautta ne voivat liikkua Kehätien yli.

Hyppytolppien väleihin istutettavat taimet istutetaan suurikokoisina, jotta ne kasvaisivat nopeasti sen kokoisiksi, että ne antavat lisäsuojaa liito-oraville ja rohkaisisivat liito-oravia ylittämään tien.

– Kun puut kasvavat tarpeeksi suurikokoisiksi, muuttuvat hyppytolpat tarpeettomiksi, sillä täysikokoisina puut toimivat itsessään hyppytolppina, sanoo Väyläviraston tiedotteessa maisemasuunnittelija Tarja Kojo VALTARI-allianssin AFRY Finland Oy:stä

Liito-oravien tienylityspaikka sijoitettiin lähelle Nikulan eritasoliittymää kohtaan, jossa metsänrajat ovat lähimpänä toisiaan ja ylityspaikka näin ollen kapeimmillaan.

Liito-oravan kartta vihersillasta Kukonkoivussa
Väylävirasto

Maalla liito-oravat ovat kömpelöitä ja ne liikkuvat harvoin muutoin kuin liitämällä tai puiden rungoilla kiipeämällä.

Liito-oravia on eteläisen kehätiehankkeen alueella myös Pippoossa Nastolassa