Läheltä piti -tilanteen aiheuttanut ketjukaruselli pyörii taas Tykkimäessä – Tukes selvittää tapahtumia: "On ollut mahdollisuus loukkaantumisillekin"

Suomen huvipuistoissa on tapahtunut kevään 2016 jälkeen noin 30 vaaratilannetta.

huvipuistot
star flyer -ketjukaruselli
Star Flyer -laite palautettiin torstaina käyttöön muilta osin, mutta aitaan takertunut kori on otettu pois käytöstä.Tykkimäen huvipuisto

Kouvolassa Tykkimäen huvipuistossa läheltä piti -tilanteen aiheuttanut ketjukaruselli Star Flyer on otettu jälleen käyttöön.

Laitteessa tiistaina sattuneen vaaratilanteen selvittäminen turvallisuus- ja kemikaalivirastossa Tukesissa jatkuu kuitenkin edelleen.

Tukes selvittää yhdessä Tykkimäen kanssa, millaisia toimenpiteitä huvipuistossa täytyy mahdollisesti tehdä turvallisuuden parantamiseksi. Selvityksen arvioidaan valmistuvan parin viikon sisällä.

– Emme ole kieltäneet, etteikö laitetta saisi käyttää selvityksen aikana, kuluttajapalvelujen ryhmäpäällikkö Janne Niemelä Tukesista kertoo.

Star Flyerissa syntyi vaaratilanne, kun kun laitteen kori takertui kiinni turva-aitaan eikä tilannetta ehditty huomata ennen laitteen käynnistymistä. Kukaan ei loukkaantunut, mutta laite ehti nostaa turva-aidan irti maasta.

Tarkastettiin ennen käyttöä

Tykkimäen huvipuistopäällikön Pilvi Serolan mukaan sekä huvipuiston huoltotyöntekijät että ulkopuolinen tarkastaja tarkastivat Star Flyerin toiminnan ennen kuin laite palautettiin asiakaskäyttöön.

– Lisäksi olemme käyneet tapahtuneen läpi henkilökunnan kanssa, Serola kertoo.

Serolan mukaan laite ja sen aidat oli asennettu laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitetta käytetään Tukesin raportin valmistumiseen asti samoilla ohjeilla kuin ennen vaaratilannetta.

11 onnettomuutta neljässä vuodessa

Huvipuistojen kuluttajaturvallisuuden valvonta siirtyi kunnilta Tukesille toukokuussa 2016. Laki velvoittaa huvipuistot raportoimaan Tukesille sekä onnettomuuksista että erilaisista vaara- ja läheltä piti -tilanteista.

Neljän vuoden aikana Suomen huvipuistot ovat raportoineet Tukesille yhteensä noin 30 erilaista vaara- ja onnettomuustilannetta. Näistä 11 on tapauksia, joissa on ehtinyt tapahtua jonkinlainen onnettomuus tai loukkaantuminen.

Niemelä kertoo esimerkkinä tapauksen, jossa huvipuiston asiakas oli lentänyt pois laitteen kyydistä. Vakavia vammautumisia ei ole Tukesin tietoon Suomessa kuitenkaan tullut.

Tavallisemmin ilmoituksissa on ollut kyse esimerkiksi siitä, että laitteen automatiikka on estänyt onnettomuuden ennen kuin mitään on ehtinyt tapahtua.

– Vaikea sanoa, osuuko Tykkimäen tapaus suoraan näistä kumpaankaan kategoriaan. Siinä mielessä se ei ole ollut turva-automatiikan toimimiseen verrattava läheltä piti -tilanne, että on ollut mahdollisuus loukkaantumisillekin, Niemelä pohtii.

Hänen mukaansa loukkaantumisriski on olemassa aina, kun tapaukseen liittyy ihmisiä ja laitteiden voimaa. Sitä, millainen loukkaantuminen Star Flyerin tapauksessa olisi voinut tapahtua, on kuitenkin vielä aikaista arvioida.

Turvallisuusjohtaminen keskeistä

Suomen huvipuistojen turvallisuus on Tukesin näkemyksen mukaan yleisesti hyvällä tasolla. Valmiiksi turvallisuus ei kuitenkaan tule koskaan. Niemelä korostaa etenkin turvallisuusjohtamisen tärkeyttä.

– Huvipuistojen kohdalla se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hankittavien laitteiden turvallisuus huomioidaan koko elinkaaren ajalta, aina hankinnan suunnittelusta elinkaaren loppupuolelle. Se edellyttää monenlaisia tarkastustoimenpiteitä sekä huvipuistolta että yleensä myös ulkopuoliselta tarkastajalta, Niemelä kertoo.

Huvipuistolaitteilla on esimerkiksi huoltokirjat samaan tapaan kuin vaikkapa autoilla, ja niitä tarkastetaan säännöllisesti.

Ihmissilmää ei voi korvata

Vaikka huvipuistolaitteiden turvamekanismit ovat kehittyneet, tekniikka ei korvaa ihmissilmää turvallisuuden valvonnassa ja vaaratilanteiden ennakoinnissa.

Henkilökunnan täytyy valvoa esimerkiksi pituusrajojen noudattamista ja tietyissä laitteissa ohjeistaa asiakkaat tyhjentämään taskuistaan irtotavarat. Esimerkiksi taskusta lentävä kännykkä voi pahimmillaan aiheuttaa vaara laitteen alla tai lähistöllä oleville.

Niemelän mukaan tärkeää on myös se, että huvipuistot perehdyttävät työntekijänsä huolellisesti sekä kirjaavat pienetkin läheltä piti -tilanteet talteen, jotta toimintaa voidaan kehittää.

– Sanoisin, että Suomen huvipuistoissa turvallisuus on varsin hyvällä tasolla, ja turvallisuuden eri elementit on tunnistettu jo pitkä aika sitten. Turvallisuus on sisäänrakennettu osa työtä. Mutta kuten sanoin, turvallisuus ei tule koskaan valmiiksi tai valmistu tekemällä, vaan vaatii jatkuvaa työtä.

Tykkimäellä laitekuljettajat saavat Serolan mukaan työhönsä teoria- ja käyttökoulutuksen, ja myös esimerkiksi huvipuistoalueen vaaratilanteista ja haavereista pidetään kirjaa.

– Jos esimerkiksi lapsi juoksee huvipuistoalueella innoissaan ja kompastuu niin, että hänelle haetaan järjestyksenvalvojalta laastaria, niin sekin kirjataan.