1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kustavi

Ely-keskus tyrmää kustavilaisen kalankasvattamon laajennussuunnitelmat

Erityistä huolta aiheuttaa ravinnekuormituksen lisäys.

Ely-keskuksen kriittinen lausunto vaikeuttaa toiminnan laajennusmahdollisuuksia. Arkistokuva. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Varsinais-Suomen Ely-keskus katsoo, että Kustavissa sijaitsevan Loukeenkarin kalankasvattamon suunniteltu laajennus vaarantaa vesistön tilan ja luontoarvot. Perusteluna ovat hankkeen suuri koko ja kriittinen sijainti.

Lähistöllä sijaitsee Seksmiilarin Natura-alue. Erityistä huolta aiheuttaa ravinnekuormituksen lisäys.

Ely-keskus on antanut lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Se katsoo, että selostus antaa riittävän hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Sen sijaan virtaus- ja kuormitusmallinnuksessa sekä Natura-arvioinnissa löytyi merkittäviä puutteita.

Kalankasvattamon nykyinen ympäristölupa mahdollistaa 300 tonnin vuotuisen tuotannon. Lännenpuolen Lohi Oy suunnittelee toiminnan merkittävää laajentamista. Suppeimmassakin laajennusvaihtoehdossa tuotanto yli kaksinkertaistuisi.

Uudesta ympäristöluvasta päättää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ely-keskuksen kriittinen lausunto vaikeuttaa luvansaantimahdollisuuksia.