Francis McCarronin luottamusta arvioivan valiokunnan perustaminen vastatuulessa: kaatuuko aloite kuntalain pykälään?

Aloitteessa ei ole lain vaatimia allekirjoituksia, katsoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Lahti
Lahden kaupungintalo kesäkuussa 2020.
Kaupunginhallitus pohtii asiaa tilapäisen valiokunnan muodostamisesta maanantaina 3. elokuuta. Petri Niemi/Yle

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen esittää, että kaupunginhallitus ei käsittele asiaa tilapäisen valiokunnan perustamisesta arvioimaan teknisen ja ympäristölautakunnan puheenjohtajan Francis McCarronin (kok.) luottamusta.

Kaupunginjohtajan mielestä aloite ei ole tullut vireille kuntalain tarkoittamalla tavalla. Kuntalaissa edellytetään, että aloitteen takana on vähintään neljäsosa valtuutetuista. Lahdessa se merkitsee 15 nimeä.

McCarronin luottamusta puntaroivan valtuustoaloiteen on allekirjoittanut 14 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu, mikä ei ole riittävästi, katsoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Kyseinen varavaltuutettu ei ollut hoitamassa valtuutetun tehtävää kokouksessa, jossa valtuustoaloite jätettiin.

Kaupunginhallitus päättää tilapäisen valiokunnan perustamisesta kokouksessaan maanantaina 3. elokuuta.

Joukko lahtelaisia kaupunginvaltuutettuja jätti valtuustokokouksessa 15. kesäkuuta aloitteen tilapäisen valiokunnan perustamisesta. Valiokunnan on tarkoitus selvittää, nauttiiko Francis McCarron valtuuston luottamusta.

McCarron sai keväällä varoituksen omalta valtuustoryhmältään epäasiallisesta käytöksestä radiohaastattelussa. Haastattelu liittyi tapaukseen, jossa McCarronia epäiltiin seksuaalisesta ahdistelusta kaupungin itsenäisyyspäivänjuhlissa. Asia ei edennyt oikeuteen asti, vaikka syyttäjän mukaan todennäköiset syyt olivat olemassa. Syyttäjä piti tapahtunutta kuitenkin lyhytkestoisena ja haitallisuudeltaan vähäisenä.