Privanet valittaa Finanssivalvonnan päätöksestä

Yhtiölle määrättiin 450 000 euron suuruinen seuraamusmaksu sekä julkinen varoitus.

Finanssivalvonta (Fiva)
Finanssivalvonnan kyltti.
Fivan mukaan Privanet on antanut useita totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja markkinoidessaan ja myydessään Lapis-yhtiöiden osakkeita ja velkasitoumuksia.Toni Määttä / Yle

Sijoituspalvelukonserni Privanet Group kertoo, että konsernin tytäryhtiö Privanet Capital Markets on jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Finanssivalvonnan (Fiva) päätöksestä, jolla yhtiölle määrättiin 450 000 euron suuruinen seuraamusmaksu sekä julkinen varoitus.

Seuraamusmaksu ja julkinen varoitus liittyvät Lapis Rakennus -konsernin osakkeiden sekä velkasitoumusten markkinointiin ja myyntiin vuosina 2015–2017.

Fivan mukaan Privanet on antanut useita totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja markkinoidessaan ja myydessään Lapis-yhtiöiden osakkeita ja velkasitoumuksia. Tiedot ovat koskeneet muun muassa Lapis-yhtiöiden taloudellista asemaa ja keskeisiä riskejä.

Fiva painottaa, että tiedot ovat olleet olennaisia ja omiaan vaikuttamaan asiakkaiden sijoituspäätöksiin.

Lue myös:

Privanet Capital Marketsille seuraamusmaksu – syynä virheelliset tiedot Lapis-yhtiöistä